Popis předmětu - A0B04FCE3

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04FCE3 Příprava na FCE3
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE3, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/FCE/

Anotace:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1 a FCE2, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Obsah:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1 a FCE2, nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Osnovy přednášek:

W1 Lucky break? Reading-gapped text, speaking-compensation strategies, grammar-conditional forms. W2 Lucky break? Listening-multiple choice, use of English-word formation, vocabulary-collocations with luck. W3 Lucky break? Grammar-third conditional, writing-essay, review. W4 Virtual friend. Vocabulary-adjectives with self, grammar-conditionals, use of English-adjectives. W5 Virtual friend. Reading-multiple choice, speaking, grammar-participles. W6 Virtual friend. Speaking, grammar-emphasis with what, writing, progress test. W7 Living on the edge. Reading-gapped text, grammar-mixed conditionals, use of English-word formation. W8 Living on the edge. Listening-sentence completion, vocabulary-adjectives and verbs with prepositions, grammar-hypothetical meaning. W9 Living on the edge. Speaking-long turn, writing-review, review. W10 Crime scene. Listening and vocabulary, grammar-modal verbs, speaking-discussion. W11 Crime scene. Reading-multiple choice, grammar-have/get st done, use of English. W12 Crime scene. Writing-report, part 2, review. W13 Final credit test. W14 Exam maximizer.

Osnovy cvičení:

W1 Lucky break? Reading-gapped text, speaking-compensation strategies, grammar-conditional forms. W2 Lucky break? Listening-multiple choice, use of English-word formation, vocabulary-collocations with luck. W3 Lucky break? Grammar-third conditional, writing-essay, review. W4 Virtual friend. Vocabulary-adjectives with self, grammar-conditionals, use of English-adjectives. W5 Virtual friend. Reading-multiple choice, speaking, grammar-participles. W6 Virtual friend. Speaking, grammar-emphasis with what, writing, progress test. W7 Living on the edge. Reading-gapped text, grammar-mixed conditionals, use of English-word formation. W8 Living on the edge. Listening-sentence completion, vocabulary-adjectives and verbs with prepositions, grammar-hypothetical meaning. W9 Living on the edge. Speaking-long turn, writing-review, review. W10 Crime scene. Listening and vocabulary, grammar-modal verbs, speaking-discussion. W11 Crime scene. Reading-multiple choice, grammar-have/get st done, use of English. W12 Crime scene. Writing-report, part 2, review. W13 Final credit test. W14 Exam maximizer.

Literatura:

Materiály: Gold First, New Edition, J.Bell, A.Thomas, Pearson 2015 Unit 9-12

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně. Během semestru píší studenti tři testy dosáhnout 65% z daných bodů. Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

FCE

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BPOES Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 21.5.2024 17:50:43, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)