Skupina předmětů - 2021_BSITP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | I | K | L | M | N | O | P | Ř | S | T | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 117   Max. kreditů: 117   Min. předmětů: 22 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 1 5 Tišer J.   13101
B0B36ZAL Základy algoritmizace 2P+2C+8D   Z,ZK Z 1 6 Vokřínek J.   13136
B6B36ZSO Základy softwarových projektů 2P+2C+5D CS KZ Z 1 5 Náplava P.   13136
B6B38ZPS Základy počítačových systémů 4P+2L+2D CS Z,ZK Z 1 6 Novák J.   13138
B6B39ZMT Základy multimediální tvorby 4P+4L+2D CS KZ Z 1 3 Berka R.   13139
B6B39ZWA Základy webových aplikací 2P+2C+3D   Z,ZK Z 1 5 Klíma M.   13139
B6B01LAG Lineární algebra 4P+2C+2D   Z,ZK L 2 7 Velebil J.   13101
B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C+4D CS Z,ZK L 2 6 Řimnáč M.   13136
B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C+7D CS Z,ZK L 2 6 Vokřínek J.   13136
B6B36SMP Sběr a modelování požadavků 2P+3C+3D   Z,ZK L 2 6 Komárek M.   13136
B6B36TS1 Testování softwaru 2P+2C+2D   Z,ZK L 2 5 Bureš M.   13136
B6B01MAA Matematická analýza 2P+2S+2D   Z,ZK Z 3 5 Žukovec N.   13101
B6B32PSI Počítačové sítě 2P + 2C + 3D   Z,ZK Z 3 5 Boháč L.   13132
B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2P+2C+4D CS Z,ZK Z 3 6 Kadleček D.   13136
B6B36PCC Programování v C/C++ 2P+2C+4D CS Z,ZK Z 3 5 Richta K.   13136
B6B01PRA Statistika a pravděpodobnost 2P+2S+1D   Z,ZK L 4 5 Helisová K.   13101
B6B16INS Informační systémy 2P+2S+3D CS KZ L 4 4 Náplava P.   13116
B6B36DSA Datové struktury a algoritmy 2P+3C+3D   Z,ZK L 4 6 Richta K.   13136
B6B36NSS Návrh softwarových systémů 2P+2C+2D   Z,ZK L 4 5 Šebek J.   13136
B6BPROJ6 Semestrální projekt 2s CS Z L,Z 5 6     13000
B0M32KSB Kryptografie a síťová bezpečnost 2P+2L+4D CS Z,ZK Z 5 6 Vaněk T.   13132
B6B36PM2 Řízení softwarových projektů 2P+2C+2D   KZ Z 5 4 Bureš M.   13136


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)