Průchod: Elektronika a komunikace - doporučený průchod studiem, Plán: Elektronika a komunikace 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektronika a komunikace | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Elektronika a komunikace 2018
Doporučený průchod: Elektronika a komunikace - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Velebil J.   13101
P B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z 6 Sobotíková V.   13101
P B2B14ZEK Základy elektrotechniky 2P+1L CS KZ   4 Bauer J.   13114
P B2B32DATA Datové sítě 2P + 2L CS KZ Z 5 Boháč L.   13132
P B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) 2P+2C CS KZ Z 4 Vítek S.   13137
PV   Povinně volitelné předměty 2         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Habala P.   13101
P B0B01MA2A Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L 6 Hájek P., Tišer J.   13101
P B2B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 8 Kulhánek P.   13102
P B2B31ZEOA Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Čmejla R.   13131
P B2B99PPC Praktické programování v C/C++ 2P+2C CS KZ L 6 Vítek S.   13137

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01KANA Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Bohata M.   13101
P B2B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 7 Kulhánek P.   13102
P B2B17EMPA Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Pankrác V.   13117
P B2B32DITA Digitální technika 2P + 2L CS KZ Z 4 Lafata P.   13132
P B2B34ELPA Elektronické prvky 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Hazdra P.   13134
P B2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Haasz V., Svatoš J.   13138

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 5 Helisová K.   13101
P B2B17ELD Elektrodynamika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Škvor Z.   13117
P B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace 2P+2L CS KZ L 4 Hudec P.   13117
P B2B31EO1 Elektronické obvody 1 2P+2L CS Z,ZK L 4 Hospodka J.   13131
P B2B34SEE Senzory v elektronice 2P+2L CS Z,ZK L 4 Husák M.   13134
P B2B37AVT Audiovizuální technika 2P+2L CS KZ L 4 Páta P.   13137
P B2B37SAS Signály a soustavy 2P+2C CS Z,ZK L 5 Fliegel K.   13137

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2BPROJ6 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS KZ Z,L 6 Rund F.   13000
P B2B99TPS Technické psaní 2P+2C CS KZ Z 4 Šístek J.   13117
P B2B31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Pollák P., Sovka P.   13131
P B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě 2P + 2L CS KZ Z 4     13132
P B2B34MIT Mikroelektronika 2P+2L CS KZ Z 4 Jakovenko J.   13134
PV   Povinně volitelné předměty programu         8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 12S CS Z L,Z 20 Čmejla R., Faigl J., Husák M., Vokřínek J., Zvánovec S.   13000
PV   Povinně volitelné předměty programu         8      
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 12.7.2024 14:50:55, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)