Popis předmětu - B2B37AVT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B37AVT Audiovizuální technika
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Páta P. Zakončení:KZ
Přednášející:Fliegel K., Husník L., Klíma M., Páta P., Rund F. Kreditů:4
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B37AVT

Anotace:

Předmět je věnován základům multimediální techniky (audio a video) a zabývá se základy audio a video (zvuk a obraz) snímání, zpracování signálu, vysílání a distribuce, záznamu a reprodukce včetně fyziologie slyšení a vidění ve formě širokého přehledu těchto problémů. Poskytuje základní informace pro pochopení hlavních principů a systémových řešení v této oblasti.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy audiovizuální techniky. Především se zaměřením na získávání, zpracování, přenos a distribuce obrazu a zvuku. Zvláštní zřetel je kladen na pochopení fyziologických vlastností vidění a slyšení a jejich uplatnění v audiovizualní technice.

Osnovy přednášek:

1. Fyziologie a anatomie slyšení, psychoakustické aspekty slyšení
2. Šíření zvuku ve volném prostoru, zvukové signály
3. Elektroakustické měniče
4. Základy prostorové akustiky
5. Ozvučování. Základní měřicí metody v akustice
6. Zpracování a záznam zvukových signálů
7. Fyziologie a anatomie vidění, psychovizuální aspekty vidění
8. Kolorimetrie - popis barevných světel
9. Obrazové senzory
10. Obrazové displeje
11. Analogové zdrojové kódování obrazu, TV signál
12. Úvod do komprese obrazu (kompresní metody)
13. Standardy komprese obrazu a videa

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení, podmínky zápočtu, laboratorní řád
2. Výklad úloh ze zvukové části
3. Měření akustického výkonu vyzářeného reproduktorem
4. Měření vstupní elektrické impedance reproduktoru v ozvučnici
5. Měření činitele zvukové pohltivosti
6. Zvukové signály a jejich hodnocení
7. Výklad úloh z video části
8. Měření parametrů videosignálu
9. Kolorimetrie - měření barevného světla
10. Měření kritického kmitočtu blikání
11. Měření modulační přenosové funkce
12. Simulace ztrátové komprese obrazu
13. Zápočtový test, zápočet

Literatura:

1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha
1996. 2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.
3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
4. Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha: BEN-Technická literatura, 1997.
5. Saleh, B.E.A., Teich, M.C.: Základy fotoniky. (4 svazky), Matfyzpress, Praha 1994-1996.
6. Borwick, J.: Loudspeaker and Headphone Handbook, Focal Press, 1997, ISBN: 0240513711

Požadavky:

Znalost základů matematiky, fyziky.

Klíčová slova:

Multimediální technika, zvuk, obraz, fotografie.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 4
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 21.6.2024 17:50:52, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)