Popis předmětu - B2B17TBK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace
Role:P, PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hudec P. Zakončení:KZ
Přednášející:Hudec P., Kořínek T., Pechač P. Kreditů:4
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B17TBK

Anotace:

Bezdrátové rádiové komunikace patří mezi nejrychleji rozvíjející se technické obory a vedle asi nejvíce známých systémů mobilní telefonie různých generací zahrnují i řadu jiných mobilní i stacionárních bezdrátově komunikujících modemů a senzorů používaných téměř ve všech dalších technických oborech. TBK je předmět společný pro všechny studenty programu Elektronika a komunikace, jeho záměrem je seznámit je se všemi důležitými aspekty tohoto oboru tak, aby byli schopní bezdrátová komunikační zařízení a systémy navrhovat, nastavovat a provozovat, popřípadě i vyrábět některé jejich části. Mezi hlavní náplň přednášek patří seznámení s fyzikálními základy radiových komunikací, související systémové výpočty, přehled používaných frekvencí, popis šíření elektromagnetických vln na těchto frekvencích včetně popisu typických systémů a nejčastěji používaných antén. Popis šíření elektromagnetických vln se týká i šíření v městské zástavbě nebo uvnitř budov, analýza typických přenosových systémů obsahuje i základní popis vysokofrekvenčních a mikrovlnných komponent, ze kterých se tyto systémy skládají. Součástí cvičení jsou zejména praktické výpočty bezdrátových spojů, CAD analýza vybraných přenosových struktur a řada souvisejících laboratorních měření.

Osnovy přednášek:

1. Teoretické základy bezdrátových přenosů
2. Struktury radiových spojení a sítí
3. VF přenosová vedení, impedanční přizpůsobování, Smithův diagram
4. Parametry VF a mikrovlnných obvodů a systémů
5. Pasivní komponenty radiových systémů - vedení, konektory, atenuátory, filtry, děliče
6. Aktivní komponenty radiových systémů - zesilovače, oscilátory, násobiče, přepínače
7. Funkce a struktury moderních radiových vysílačů
8. Funkce a struktury moderních radiových přijímačů
9. Základní signály a modulace
10. Základní měřicí přístroje - skalární analyzátor, vektorový analyzátor, spektrální analyzátor
11. Antény a jejich základní parametry
12. Šíření kulové vlny, odraz, rozptyl, difrakce
13. Výkonová bilance pevného pozemního spoje
14. Výkonová bilance mobilního bezdrátového spoje

Osnovy cvičení:

1. Parametry radiových obvodů a systémů
2. Smithův diagram, impedanční přizpůsobování
3. Samostatný projekt: Návrh koaxiálních a mikropáskových přenosových vedení
4. Samostatný projekt: Analýza a optimalizace filtrů
5. Samostatný projekt: Analýza tranzistorových zesilovačů
6. Samostatný projekt: Návrh přizpůsobovacích obvodů
7. Laboratorní úloha: Spektrální analyzátor - měření modulovaných signálů z antén
8. Laboratorní úloha: Spektrální analyzátor - měření radiových vysílačů a přijímačů
9. Laboratorní úloha: Měření antén
10. Laboratorní úloha: Vektorový analyzátor - měření impedancí reálných prvků R,L,C
11. Laboratorní úloha: Vektorový analyzátor - měření pasivních obvodů pro rádiová zařízení
12. Systémové výpočty bezdrátových radiových spojů
13. Systémové výpočty bezdrátových radiových spojů
14. Kontrola výsledků samostatných projektů a měřicích protokolů

Literatura:

Drentea C.: Modern Communications: Receiver Design and Technology, Artech House 2010. Sorrentino R., Bianchi G.: Microwave and RF Engineering, John Wiley and Sons, 2010. Egan W. F.: Practical RF System Design, John Wiley and Sons, 2003. McCune E.: Practical Digital Wireless Signals, Cambridge University Press 2010. Saunders, S., Aragon-Zavala, A., Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition, Wiley, 2007. Další studijní materiály včetně přednáškových prezentací budou na Moodle

Požadavky:

Poznámka:

Preliminary information.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 4
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 4
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)