Popis předmětu - B2BPROJ6

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2BPROJ6 Projekt bakalářský - Bachelor project
Role:P Rozsah výuky:4s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:Rund F. Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z,L

Webová stránka:

/cz/education/semestralni-projekty.html

Anotace:

Zpracování individuální práce na studenty zvolená, resp. katedrou vypsaná a zadaná témata (v ideálním případě je téma individuálního projektu práce shodné s tématem bakalářské práce řešené v navazujícím semestru). Prezentace výsledků individuálního projektu před studenty a vedoucími seminářů. V rámci individuálního projektu studenti použijí formální pravidla a zásady tvorby závěrečných vysokoškolských prací, se kterými byli seznámeni v předmětu Technické psaní. Nabídka projektů https://intranet.fel.cvut.cz/cz/education/semestralni-projekty.html Po rezervaci tématu kontaktujte vedoucího a požádejte jej o schválení rezervace. Potom následuje schválení na úrovni programu. Téma projektu si student vybírá před začátkem semestru na který má předmět zapsaný - pokud nemá schválené téma ani na konci druhého týdne semestru, je to důvodem pro neudělení zápočtu. Další informace na https://ek.fel.cvut.cz/pro-studenty/zaverecne-prace-statnice/

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Doporučenou literaturu stanoví vedoucí práce v návaznosti na individuální téma projektu.

Požadavky:

Zápočet uděluje (nebo neuděluje) pověřená osoba po splnění (všech) následujících podmínek (jedná se o minimální podmínky, pracoviště/vedoucí je může zpřísnit, s konkrétními podmínkami seznámí studenta vedoucí před zadáním projektu):
1. Včasný výběr tématu a jeho schválení.
2. Splnění zadání a písemná prezentace výstupu (formu upřesní vedoucí práce, obvyklá je písemná zpráva s náležitostmi BP/DP, akceptovatelný je výstup i v podobě prezentačních slajdů). Doporučená je také ústní prezentace výstupů, podle možností daného pracoviště.
3. Vedoucí práce vloží hodnocení do systému pro projekty https://bpmpc.feld.cvut.cz/dsfel/app/semesterprojecttopic/index.xhtml - stručně zhodnotí projekt (splnění zadání, aktivitu studenta, formální úroveň výstupní zprávy) navrhne hodnocení A-F a zaškrtne zda má být zápočet udělen/neudělen. Termín podle zvyklostí daného pracoviště, nejpozději den před koncem zkouškového období.
Ve sporných a nejasných případech rozhoduje o udělení zápočtu garant předmětu.

Klíčová slova:

Projekt

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)