Popis předmětu - B2BPROJ6

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2BPROJ6 Projekt bakalářský - Bachelor project
Role:P Rozsah výuky:4s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:Rund F. Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z,L

Webová stránka:

/cz/education/semestralni-projekty.html

Anotace:

Zpracování individuální práce na studenty zvolená, resp. katedrou vypsaná a zadaná témata (v ideálním případě je téma individuálního projektu práce shodné s tématem bakalářské práce řešené v navazujícím semestru). Prezentace výsledků individuálního projektu před studenty a vedoucími seminářů. V rámci individuálního projektu studenti použijí formální pravidla a zásady tvorby závěrečných vysokoškolských prací, se kterými byli seznámeni v předmětu Technické psaní (a mnozí i dříve při psaní semestrálních prací). Nabídka projektů /cz/education/semestralni-projekty.html Po rezervaci tématu kontaktujte vedoucího a požádejte jej o schválení rezervace. Další informace na https://ek.fel.cvut.cz/pro-studenty/zaverecne-prace-statnice/

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Doporučenou literaturu stanoví vedoucí práce v návaznosti na individuální téma projektu.

Požadavky:

Klíčová slova:

Projekt

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 7.6.2023 12:50:08, semestry: L/2022-3, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)