Oborové rady doktorských studijních programů

Akustika

Předseda: prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
Interní členové: prof. Dr. Ing. Michal Bednařík
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.
prof. RNDr. Igor Medveď, Ph.D. (FSV ČVUT)
doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola, Ph.D (FS ČVUT)
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (FS ČVUT)
Externí členové: doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (FEKT VUT Brno)
prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. (TU v Liberci)
doc. RNDr. František Chmelík, CSc. (MFF UK)
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.)
prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (FF UK)

Aplikovaná fyzika

Předseda: prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Interní členové: doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
prof. RNDr. René Hudec, CSc.
prof. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc.
prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D.
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Ivan Richter (FJFI ČVUT)
prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Externí členové: Ing. Michal Cifra, Ph.D. (ÚFE AV ČR)
doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc. (ÚMCH AV ČR)
doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D. (FSI VUT Brno)
Ing. Libor Juha, CSc. (FZÚ AV ČR)
RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (ÚFCH AV ČR)
prof. Ing. Alexander Kromka, Ph.D., DrSc. (FZÚ AV ČR)
Ing. Jaroslav Lukeš, Ph.D. (ÚFP AV ČR)
doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. (MFF UK)
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. (ÚFP AV ČR)
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (MFF UK)
doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D. (FAV ZČU)

Bioinženýrství

Předseda: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Interní členové: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
prof. Ing. Jan Vrba, CSc.
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Externí členové: prof. Dr. Ing. Vladimír Blažek, dr. h. c. (RWTH Aachen University, Aachen, SRN)
Priv.-Doz. Dr.-Ing. Tino Haderlein (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Erlangen, SRN)
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR)
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR)
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN (1. LF UK)

Ekonomika energetiky a elektrotechniky

Předseda: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Interní členové: doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
Externí členové: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (CERGE-EI)
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (ÚJEP)
prof. Ing. Dr. Karel Janda, Ph.D. (FSV UK)
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. (TU Liberec)
Ing. Miroslav Vrba, CSc. (MPO ČR/konzultant)
Ing. Milan Hampl (PREdistribuce, a.s.)
Mgr. Václav Bartuška (MZV ČR)

Elektrotechnika a komunikace

Předseda: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
Interní členové: doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Ctibor, Ph.D.
doc. Ing. Josef Dobeš, CSc.
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
prof. Ing. Václav Papež, CSc.
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc.
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D
Externí členové: prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. (FEI VŠB TU Ostrava)
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (ÚFE AV ČR)
doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (FEKT VUT v Brně)
Mgr. Lukáš Kencl, Ph.D. (Electrolux, Praha)
prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (FEKT VUT v Brně)
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. (RICE ZČU v Plzni)
Ing. Sándor Petényi (STMicroeletronics)
prof. Ing. Pavol Rafajdus, Ph.D. (FEIT ŽU v Žilině, SK)
Ing. Andrew Kasembe, Ph.D. (ČEPS, a.s.)
Ing. Petr Tichavský, DSc. (ÚTIA AV ČR)
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Historie věd a techniky

Předseda: prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
Interní členové: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. (FD ČVUT)
doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. (FA ČVUT)
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger (FSV ČVUT)
Externí členové: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (UK v Praze)
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR a UK v Praze)
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. (UK v Praze)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR)

Informatika

Předseda: prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Interní členové: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
doc. Dr. Techn. Ing. Radim Šára
prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
Externí členové: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (MFF UK)
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D (FIT VUT Brno)
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. (CIIRC, ČVUT v Praze)

Kybernetika a robotika

Předseda: prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Zástupce předsedy: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Interní členové:

prof. Ing. Didier Henrion, Ph.D.
prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc.
doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Robert Babuška, CSc. (CIIRC ČVUT + TU Delft, Nizozemsko)
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (CIIRC ČVUT)
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. (CIIRC ČVUT)
prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek (CIIRC ČVUT)

Externí členové: prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. (FBERG TU Košice, SK)
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. (TU Košice, SK)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (FCHPT STU v Bratislavě, SK)
doc. Dr. techn. Dipl.-Ing. Stefan Ratschan (ÚI AV ČR + FIT ČVUT)
RNDr. Tomáš Tůma, Ph.D. (Thermo Fisher Scientific Inc., Brno s.r.o.)
doc. Ing. Michal Kvasnica, Ph.D. (FCHPT STU v Bratislavě, SK)

Letecká a kosmická technika

Předseda: prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Interní členové: prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
prof. RNDr. René Hudec, CSc.
doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D.
doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.
Externí členové: prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (FEKT VUT Brno)
Ing. Richard Sysala (Evolving systems consulting s.r.o.)

Matematické inženýrství

Předseda: prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
Interní členové: prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Adámek, DrSc.
doc. RNDr. Martin Bohata, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
Externí členové: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (MFF UK Praha)

 

P 2612 Elektrotechnika a informatika (dobíhající program)

Po schválení Vědeckou radou FEL ČVUT v Praze dne 11. 12. 2019 pro období prodloužené akreditace do 31. 12. 2024

Předseda: prof. Ing. Petr Páta, Ph.D., děkan
Místopředseda: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., proděkan pro DS a výzkum
Místopředseda: prof. Ing. Pavel Ripka, Ph.D.
Členové:

doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
prof. Ing. Daniel Klír, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Jan Kybic
prof. Ing. Jiří Matas, PhD., proděkan pro rozvoj
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
prof. Ing. Václav Papež, CSc.
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
doc. Dr. Ing. Radim Šára
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., prorektor pro VVČ RČVUT
prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.

Externí členové: ing. Libor Juha, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (FEKT VUT v Brně)
   

Oborové rady studijních oborů DSP P2612

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.