Oborová rada studijního oboru 1701V011 "Fyzika plazmatu"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Daniel Klír, Ph.D. K 13102
Místopředseda: Ing. Libor Juha, CSc. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Členové: RNDr. Martin Člupek, CSc. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc. K 13102
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. K 13102
Ing. Petr Lukeš, Ph.D. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. K 13102
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. K 13102
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. MFF UK v Praze
doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D., FJFI ČVUT a Fyzikální ústav AV ČR
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. a FJFI ČVUT

 

   
 
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.