Oborová rada studijního oboru 2609V001 "Akustika"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. K13102
Místopředseda: doc. RNDr. František Chmelík, CSc. MFF UK
Členové: prof. Dr. Ing. Michal Bednařík K13102
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. MFF UK
prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. TU Liberec
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. K 13117
prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D. Fonetický ústav FF UK
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D. UK Praha a K 13137
prof. RNDr. Igor Medveď, Ph.D.  STU SvF Bratislava a FSV ČVUT
doc. Ing. Petr Pollák, CSc.  K 13131
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola, Ph.D.  FS ČVUT
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.  FS ČVUT
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.  FEKT VUT Brno
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.

 

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.