Oborová rada studijního oboru 2601V010 "Radioelektronika"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. K 13117
Místopředseda: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. K 13137
Členové: doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. K 13137
prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. K 13117
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. VUT v Brně, FEKT
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. K 13117 a Státní zdravotní ústav v Praze
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka VUT v Brně, FEKT
prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. VUT v Brně, FEKT
prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. K 13117
prof. Mgr. Jiří Myslík, FAMU Praha
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. K 13117
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, VUT Brno, FEKT
prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. K 13137
Ing. Jan Šimša, CSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i
Dr. Ing. Petr Vítek, CzechInvest Praha
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. K 13117
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. K 13117
Ing. Jan Kaiser, Ph.D., FOMEI, a.s.
Ing. Michal Cifra, Ph.D., ÚFE AV ČR
doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D.  VUT Brno, FEKT

 

 

   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.