Oborová rada studijního oboru 2601V006 "Měřicí technika"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. K 13138
Místopředseda: doc. Ing. Petr Kašpar, CSc. K 13138
Členové:

doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. VUT Brno, FEKT
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. VŠCHT Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. K 13138
doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. K 13138
prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. K 13138
doc. RNDr. Ing. Jiří Tesař, Ph.D. Český metrologický institut
prof. Dr. Ing. Martin Vrňata VŠCHT Praha, Ústav fyziky a měřicí techniky
doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc.  K 13117
pplk. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D.  NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence a Univerzita obrany Brno

 

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.