Oborová rada studijního oboru 2608V003 "Řízení a ekonomika podniku"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. K 13116
Místopředseda: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. K 13116
Členové: doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. CIIRC a K 13116 ČVUT v Praze
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.  K 13113
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. CERGE-EI
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Univerzita J. E. Purkyně
prof. Ing. Dr. Karel Janda, Ph.D.  FSV UK Praha
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. TU Liberec
Ing. Miroslav Vrba, CSc. MPO ČR
Ing. Milan Hampl PREdistribuce, a.s.
Mgr. Václav Bartuška  MZV ČR 

 

 

 

   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.