Oborová rada studijního oboru 2602V013 "Teoretická elektrotechnika"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. K 13131
Místopředseda: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. K 13117
Členové: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. K 13131
doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka K 13131
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. K 13117 a Státní zdravotní ústav v Praze
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. K 13137
prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. K 13117
prof. Ing. Luděk Müller, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, FAV
RNDr. Milan Paluš, DrSc. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Petr Pollák, CSc. K 13131
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. VŠCHT Praha
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., Fyziolog. ústav AV ČR, v.v.i.

 

 
   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.