Oborová rada studijního oboru 2642V004 "Elektrické stroje, přístroje a pohony"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a K 13114
Místopředseda: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc., K 13134
Členové: Ing. František Bernat, CSc., ABB s.r.o.
prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc., VŠB TU Ostrava, FEI
prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D., Univerzita obrany, FVT
doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc., K 13117
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., ZČU v Plzni, FEL
prof. Ing. Pavol Rafajdus, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. K 13138
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., K 13135
prof. Ing. Pavol Špánik, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D., VUT v Brně, FEKT a CEITEC Brno
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a K 13115
 
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.