Oborová rada studijního oboru 2601V013 "Telekomunikační technika"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Boris Šimák, CSc. K 13132
Místopředseda: prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc. K 13132
Členové:

doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.  K 13132
Ing. Robert Bešťák, Ph.D. K13132
Dr. Mgr. Lukáš Kencl  K 13132
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. K 13137
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. K 13117
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. VUT v Brně, FEKT
Ing. Josef Šelepa, CSc. TTC Marconi, s.r.o.
doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. K 13132
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. VŠB TUO, FEI
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. VUT v Brně, FEKT

 
 
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.