Oborová rada studijního oboru 2612V042 "Řídicí technika a robotika"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. K 13135
Místopředseda: prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek K 13135 a CIIRC ČVUT v Praze
Členové: prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. K 13135 a ÚTIA AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. STU v Bratislavě, FEI
prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc. K 13135 a Honeywell HBT A&I, Praha
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. CIIRC ČVUT v Praze
doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D. K 13135
doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. K 13135
doc. Ing. Michal Kvasnica, Ph.D. STU v Bratislavě, FEI
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. K 13136
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. CIIRC a K 13133
prof. Ing. Didier Henrion, Ph.D., K 13135
RNDr. Tomáš Tůma, Ph.D., FEI Czech republic, s.r.o.
doc. Dr. techn. Dipl.-Ing. Stefan Ratschan, ÚI AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., TU Košice
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., TU Košice

 

 

   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.