Oborová rada studijního oboru 2612V015 "Elektronika"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.
 

Předseda: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. K 13134
Místopředseda: doc. RNDr. Jan Voves, CSc. K 13134
Členové: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. K 13134
prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Petr Macháč, CSc. VŠCHT v Praze, ÚIPL
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. K 13137
doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Václav Kubeček, CSc. ČVUT v Praze, FJFI
Ing. Bohuslav Palán, Ph.D. Honeywell HTS CZ
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. VUT v Brně, FEKT
doc. Ing. Vladimír Myslík, CSc. VŠCHT Praha
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. K 13131
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. K 13134
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. ČZU v Praze, Technická fakulta
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. K 13117
RNDr. Jiří Zavadil, CSc. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i
prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., K 13134
prof. Ing. Aleš Richter, CSc.  TU Liberec, FMIMOS

 

 
   
   
   

 

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.