Oborová rada studijního oboru 3907V001 "Elektroenergetika"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.  K 13115
Místopředseda: Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., MBA OTE, a.s.
Členové:

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. K 13115
doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze
Ing. Petr Karafiát ALPIQ Generation
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. ZČU v Plzni, FEL
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl K 13115
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. K 13102
doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D.  K 13115
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. K 13138
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. VŠB TU Ostrava, FEI
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. K 13134
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. K 13115
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. VUT v Brně, FEKT
Ing. Petr Žák, Ph.D. K 13115
Mgr. Jakub Mareček, Ph.D. IBM Dublin, Ireland
Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D. ČEPS, a.s.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.