Oborová rada studijního oboru 2612V025 "Informatika a výpočetní technika"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. K 13136
Místopředseda:  
Členové: prof. Dr. Ing. Jan Kybic K 13133
prof. Ing. Jiří Matas, PhD. K 13133
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. K 13136
prof. Ing. Jiří Žára, CSc.  K 13139
doc. Ing. Radim Šára, Dr. Tech. K 13133
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.  MFF UK
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D  FIT VUT Brno

 

 

 
   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.