Oborová rada studijního oboru 3708V017 "Provoz a řízení letecké dopravy"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. K 13138
Místopředseda:  
Členové: prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. K 13135
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. K 13138
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. VUT v Brně, FEKT
doc. Dr. Ing. Pavel Kovář K 13137
doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D. K 13138
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. K 13138
doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D. K13138
doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat. K13133
prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D. K13133
doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. K13136
prof. RNDr. René Hudec, CSc.  K 13137
Ing. Richard Sysala,  Evolving systems consulting s.r.o.

 

 
   
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.