Oborová rada studijního oboru 2602V009 "Elektrotechnologie a materiály"

ORO schválena na zasedání VR FEL ČVUT Praha dne 13. 11. 2019 s prodlouženou platností do 31. 12. 2024.

Předseda: prof. Ing. Václav Papež, CSc. K 13113
Místopředseda: doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D. K13113
Členové: prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. K 13113
Ing. František Bernat, CSc. ABB s.r.o.
doc. Ing. Pavel Ctibor, Ph.D. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Ing. Jiří Hájek, Ph.D. ABB s.r.o.
prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Zdeněk Janů, CSc. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. SVÚOM s.r.o.
prof. Ing. Václav Mentlík, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, FEL
doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. VUT v Brně, FEKT
Ing. Josef Sedláček, CSc. K 13113
prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. VŠCHT v Praze, ÚIPL
Ing. Vratislav Žák, CSc. TESLA Karlín, a.s.
Ing. Jan Grym, Ph.D. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
prof. Tomáš Markvart, BSc., Ph.D. University of Southampton
 
   
   
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.