Skupina předmětů - 2018_BBIOP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | C | D | E | F | G | K | L | M | O | P | R | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 126   Max. kreditů: 126   Min. předmětů: 25 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 1 7 Velebil J.   13101
B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z 1 6 Sobotíková V.   13101
BAB31AF1 Základy anatomie a fyziologie I. 2P+2L CS KZ Z 1 4 Kvítek V.   13131
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 2 4 Habala P.   13101
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 2 7 Hájek P., Tišer J.   13101
B3B02FY1A Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 2 7 Bednařík M.   13102
BAB31AF2 Základy anatomie a fyziologie II. 2P+2L CS Z,ZK L 2 4 Šteffl M.   13131
B2B31ZEOA Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Čmejla R.   13131
BAB36PRGA Programování v C 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Faigl J.   13136
B0B01KAN Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 3 5 Bohata M.   13101
B3B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bednařík M.   13102
BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství 2P+1L CS Z,ZK Z 3 3 Přech J.   13102
BAB17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Čapek M.   13117
BAB31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C CS KZ Z 3 4 Čmejla R.   13131
B2B38EMBA Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Svatoš J.   13138
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 4 5 Helisová K.   13101
BAB02BFY Biofyzika 2P+2L CS Z,ZK L 4 4 Fabián V.   13102
B2B31EO1 Elektronické obvody 1 2P+2L CS Z,ZK L 4 4 Hospodka J.   13131
B4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z,L 4 6 Sýkora D.   13133
B2B37SAS Signály a soustavy 2P+2C CS Z,ZK L 4 5 Fliegel K.   13137
BBPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z,L 5 4 Čmejla R., Kybic J.   13000
BAB31GEN Genetika 2P CS ZK Z 5 3 Kočárek E.   13131
B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z,L 5 7 Werner T.   13133
B4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6 Matas J.   13133
BAB34BMS Biomedicínské senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 5 4 Husák M.   13134


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)