Skupina předmětů - 2015_BEEMP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | F | K | L | M | P | S | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 136   Max. kreditů: 136   Min. předmětů: 26 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 1 8 Velebil J.   13101
B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 1 7 Tkadlec J.   13101
B1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 2P+2C CS KZ Z 1 3     13114
B0B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 1 4     13116
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 2 4 Habala P.   13101
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 2 7 Hájek P., Tišer J.   13101
B1B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 2 8 Koníček P.   13102
B1B15VYA Výpočetní aplikace 2P+2C CS KZ L 2 4 Kyncl J.   13115
B1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 2 6 Hospodka J., Pokorný M.   13131
B0B01KAN Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 3 5 Bohata M.   13101
B1B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 3 7 Koníček P.   13102
B1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5     13113
B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK Z 3 4 Lettl J.   13114
B1B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Pankrác V.   13117
B1B34EPS Elektronika pro silnoproud 2P+2L CS KZ Z 3 4 Janíček V.   13134
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 4 5 Helisová K.   13101
B1B13VST Výkonové součástky a technologie 3P+2L CS Z,ZK L 4 5     13113
B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 3P+2L CS Z,ZK L 4 5 Kobrle P.   13114
B1B15EN1 Elektroenergetika 1 3P+2S CS Z,ZK L 4 6     13115
B1B38EMA Elektrická měření 2P+2L CS KZ L 4 5 Svatoš J.   13138
B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2P+2L CS Z,ZK L 4,6 4 Künzel K.   13113
B1BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z,L 5 4 Künzel K., Müller Z., Vašíček J.   13000
B1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5     13113
B1B14ZPO Základy elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5     13114
B1B15EN2 Elektroenergetika 2 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5     13115


Stránka vytvořena 21.5.2024 12:50:43, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)