Popis předmětu - B1B14ZEL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1212

Anotace:

Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace, technického textu a jeho prezentace. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

Osnovy přednášek:

1. Technická dokumentace v elektrotechnice
2. Technické zobrazování
3. Kótování a tolerance
4. Kritické myšlení (K13116)
5. Prezentace (K13116)
6. Základní typy signálů v silnoproudé elektrotechnice
7. Základní pojmy z elektrotechniky
8. Základy zapojování prvků v elektrotechnice
9. Elektroinstalace
10. Základní veličiny elektrického a magnetického pole
11. Řešené příklady
12. Polovodičové prvky
13. Psaní technických zpráv
14. Rezerva na přesuny výuky

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s elektronickými informačními zdroji na fakultě.
2. Technické kreslení - elektrické schéma.
3. Technické kreslení - perspektiva, zobrazování.
4. Grafické zpracování naměřených dat.
5. Kritické myšlení (K13116)
6. Prezentace (K13116)
7. Seznámení se s osciloskopem a přípravkem RC.
8. Měření na přípravku RC.
9. Měření na přípravku RC - pasivní prvky.
10. Početní příklady - pasivní prvky, řazení.
11. Měření na přípravku RC - pasivní prvky, řazení.
12. Zápočtový test
13. Zapojování elektrického obvodu, pájení.
14. Rezerva.

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 1
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 1
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 1


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)