Průchod: Specialization Management of Power Engineering and Electrotechnics - Passage through study, Plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Management of Power Eng. and Electr.

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Electrical Engineering, Power Engineering and Management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Management of Power Engineering and Electrotechnics

Studijní plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Management of Power Eng. and Electr.
Doporučený průchod: Specialization Management of Power Engineering and Electrotechnics - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1M13JAS1 Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK Z,L 6 Mach P.   13113
P BE1M14SSE Machinery and Structures of Power Plants 2P+2C EN Z,ZK Z 5     13114
P BE1M15PPE1 Elements and Operation of Electrical Power Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Müller Z.   13115
P BE1M15IAP Engineering Applications 2P+2C EN Z,ZK Z 5     13115
PZ BE1M16FIU Financial Accouting 2P+2S EN Z,ZK Z 5 Vašíček J.   13116
PV   Humanities subjects         5      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1M16EKE1 Economy of Power Industry 2P+2S EN Z,ZK L 5     13116
PZ BE1M16EVE Economics of Power Generation 2P+2S EN Z,ZK L 5     13116
PZ BE1M16FIM1 Financial Management 2P+2S EN Z,ZK L 5     13116
PZ BE1M16MAR Marketing 2P+2S EN Z,ZK L 5     13116
PZ BE1M16OVY Operations Research 2P+2C EN Z,ZK Z,L 5 Knápek J.   13116
PV   Compulsory elective subjects of the specialization         5      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE1MPROJ Individual project 0p+4s EN Z Z 5 Jandera J., Starý O.   13000
PZ BE1M16EKL Ecology and Economy 3P+1S EN Z,ZK Z 5 Knápek J.   13116
PZ BE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 6 Králík T.   13116
PZ BE1M16MNR Managerial Decision Making 2P+2C EN Z,ZK Z 5 Knápek J.   13116
PV   Compulsory elective subjects of the specialization         10      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
PZ BE1M16EKM Econometrics and economic applications 2P+2S EN Z,ZK L 4     13116


Stránka vytvořena 27.9.2023 05:50:23, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)