Popis předmětu - BDIP25

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
Role:P Rozsah výuky:22s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:25
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace P 4
MKEEM2_2018 Elektroenergetika P 4
MKEEM1_2018 Elektrické pohony P 4
MKEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 4
MKEEM3_2018 Technologické systémy P 4
MEOI7_2018 Artificial Intelligence P 4
MEOI9_2018 Data Science P 4
MEOI8_2018 Bioinformatics P 4
MEOI4_2018 Computer Engineering P 4
MEOI3_2018 Computer Graphics P 4
MEOI2_2018 Cyber Security P 4
MEOI1_2018 Human-Computer Interaction P 4
MEOI6_2018 Software Engineering P 4
MEOI5_2018 Computer Vision and Image Processing P 4
MPEEM1_2018 Elektrické pohony P 4
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 4
MPEEM3_2018 Technologické systémy P 4
MPEEM2_2018 Elektroenergetika P 4
MEEK1_2018 Electronics P 4
MEEK7_2018 Radio Systems P 4
MEEK6_2018 Mobile Communications P 4
MEEK5_2018 Communication Systems and Networks P 4
MEEK4_2018 Technology of the Internet of Things P 4
MEEK3_2018 Photonics P 4
MEEK2_2018 Audiovisual Technology and Signal Processing P 4
MEEEM2_2018 Electrical Power Engineering P 4
MEEEM1_2018 Electrical Drives P 4
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics P 4
MEEEM3_2018 Technological Systems P 4
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem P 4
MPOI9_2018 Datové vědy P 4
MPOI8_2018 Bioinformatika P 4
MPOI7_2018 Umělá inteligence P 4
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství P 4
MPOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz P 4
MPOI4_2018 Počítačové inženýrství P 4
MPOI3_2018 Počítačová grafika P 4
MPOI2_2018 Kybernetická bezpečnost P 4
MPEK1_2018 Elektronika P 4
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy P 4
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 4
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 4
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí P 4
MPEK3_2018 Fotonika P 4
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 4


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)