Popis předmětu - BE1M16FIM1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16FIM1 Financial Management
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Starý O. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bemš J., Starý O. Kreditů:5
Cvičící:Běhal D., Bemš J., Kecek D. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Student je v rámci předmětu seznámen se základy financí, současnou hodnotou a alternativním nákladem kapitálu, čistou současnou hodnotou, současnou hodnotou obligací a akcií, čistou současnou hodnotou a investičním rozhodnutím, výnosem a alternativním nákladem kapitálu, výnosem a riziko, reálnými opcemi a opcemi na cenné papíry, hodnocením opcí a s jejich použitím, s tvorbou zabezpečené pozice, krátkodobým financováním a s řízením hotovosti.

Osnovy přednášek:

1. Finanční matematika a kritéria, pastičky IRR, doba porovnání - odvození RCF
2. Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy
3. Výnos, riziko, teorie portfolia
4. CAPM včetně odvození
5. Výpočty koeficientu beta (zadlužená, nezadlužená, informace z trhu)
6. Stanovení hodnoty firmy, akcie, obligace
7. Opce, opční techniky
8. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.
9. Reálné opce. Opce načasování a jištění.
10. Durace, volalita.
11. Hedging, futures.
12. Termínové kontrakty a swap.
13. Riziko - rozšíření, VaR
14. Shrnutí, rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Spreadsheets revision focused on financial management.
2. Financial calculus.
3. Loans. Kinds of interests.
4. Depreciation. Tax shield. Homework assignment.
5. NPV and IRR calculations. Mutual eliminate investments.
6. Taxes, finance and NPV.
7. Inflation influence. Case study.
8. Bonds and stock price. Model with constant growth.
9. Expected return and standard deviation of portfolio. Risk free return.
10. Market portfolio. Securities line. Portfolio with maximal return.
11. Reading of financial news.
12. Quiz. Homework deadline.
13. Homework discussion.
14. Put and call options.

Literatura:

Brealey R., Myers S., Allen F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin; 11 edition (January 15, 2013) Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík: Matematika v ekonomii a ekonomice, Grada 2015 Scholleová H.: Hodnota flexibility (Reálné opce), Beck, 2007 Arnold T.: A Pragmatic Guide to Real Options, Palgrave Macmillan, 2014

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PZ 2


Stránka vytvořena 6.12.2023 17:51:02, semestry: L/2023-4, L/2022-3, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)