prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Electrical Engineering, Power Engineering and Management - 998238342105

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - 998238342105

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Electrical Drives - MEEEM118     (Popis oboru)
Electrical Power Engineering - MEEEM218     (Popis oboru)
Technological Systems - MEEEM318     (Popis oboru)
Management of Power Engineering and Electrotechnics - MEEEM418     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 27.9.2023 05:50:23, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)