Publikace

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13101 - katedra matematiky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13102 - katedra fyziky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13104 - katedra jazyků         2018 2019        
13113 - katedra elektrotechnologie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13115 - katedra elektroenergetiky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13117 - katedra elektromagnetického pole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13131 - katedra teorie obvodů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13132 - katedra telekomunikační techniky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci     2016 2017   2019 2020      
13133 - katedra kybernetiky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13167 - multirobotické systémy     2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13168 - strojové učení   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13134 - katedra mikroelektroniky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13135 - katedra řídicí techniky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13136 - katedra počítačů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13141 - centrum umělé inteligence 2014   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13142 - kabinet výuky informatiky           2019 2020 2021 2022  
     13143 - Intelligent Data Analysis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13144 - laboratoř inteligentního testování systémů   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13145 - skupina znalostních softwarových systémů       2017   2019 2020   2022  
13137 - katedra radioelektroniky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13138 - katedra měření 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13210 - institut Intermédií ČVUT       2017 2018          
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum   2015 2016   2018       2022  
     13921 - oddělení vědy a výzkumu   2015 2016   2018       2022  
13902 - oddělení proděkana pro studium 2014 2015 2016 2017            
     13922 - studijní oddělení 2014 2015                
13903 - oddělení proděkana pro informační technologie               2021    
     13373 - středisko výpočetní techniky a informatiky               2021    
13905 - oddělení tajemníka fakulty 2014 2015 2016 2017 2018       2022  
     13393 - centrum znalostního managementu 2014 2015 2016   2018          
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka 2014 2015 2016 2017 2018       2022  
13923 - oddělení vnějších vztahů - PR   2015         2020      
Stránka vytvořena 09.12.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.