Publikace

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13101 - katedra matematiky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
13102 - katedra fyziky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13104 - katedra jazyků       2018 2019          
13113 - katedra elektrotechnologie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13115 - katedra elektroenergetiky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13117 - katedra elektromagnetického pole 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13131 - katedra teorie obvodů 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13132 - katedra telekomunikační techniky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci   2016 2017   2019 2020        
13133 - katedra kybernetiky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13167 - multirobotické systémy   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13168 - strojové učení 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13134 - katedra mikroelektroniky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13135 - katedra řídicí techniky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13136 - katedra počítačů 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13141 - centrum umělé inteligence   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13142 - kabinet výuky informatiky         2019 2020 2021 2022 2023  
     13143 - Intelligent Data Analysis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13144 - laboratoř inteligentního testování systémů 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13145 - skupina znalostních softwarových systémů     2017   2019 2020   2022 2023  
13137 - katedra radioelektroniky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13138 - katedra měření 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13210 - institut Intermédií ČVUT     2017 2018       2022    
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum 2015 2016   2018       2022 2023  
     13921 - oddělení vědy a výzkumu 2015 2016   2018       2022 2023  
13902 - oddělení proděkana pro studium 2015 2016 2017              
     13922 - studijní oddělení 2015                  
13903 - oddělení proděkana pro informační technologie             2021      
     13373 - středisko výpočetní techniky a informatiky             2021      
13905 - oddělení tajemníka fakulty 2015 2016 2017 2018       2022 2023  
     13393 - centrum znalostního managementu 2015 2016   2018            
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka 2015 2016 2017 2018       2022 2023  
13923 - oddělení vnějších vztahů - PR 2015         2020        
Stránka vytvořena 21.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.