13000 / 13113 - Publikace - 2015

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2015

Články v časopisech WoS

CTIBOR, P. et al. Study on the plasma sprayed amorphous diopside and annealed fine-grained crystalline diopside. Ceramics International. 2015, 41 10578-10586. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2015.04.154.

WOOD, R. et al. Global Sustainability Accounting-Developing EXIOBASE for Multi-Regional Footprint Analysis. SUSTAINABILITY. 2015, 7(1), 138-163. ISSN 2071-1050. DOI 10.3390/su7010138. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2071-1050/7/1/138

KOTLAN, J. et al. On the dielectric strengths of atmospheric plasma sprayed Al2O3 ,Y2O3 , ZrO2 - 7% Y2O3 and (Ba,Sr)TiO3 coatings. Ceramics International. 2015, 41(9), 11169-11176. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2015.05.066.

CTIBOR, P. et al. Dielectric and mechanical properties of plasma-sprayed olivine. Romanian Reports in Physics. 2015, 67(2), 600-616. ISSN 1221-1451.

CTIBOR, P., J. SEDLÁČEK a Z. PALA. Structure and properties of plasma sprayed BaTiO3 coatings after thermal posttreatment. Ceramics International. 2015, 41(6), 7453-7460. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2015.02.065.

CTIBOR, P. et al. Calcium titanate (CaTiO3) dielectrics prepared by plasma spray and post-deposition thermal treatment. Materials Research Bulletin. 2015, 72 123-132. ISSN 0025-5408. DOI 10.1016/j.materresbull.2015.07.041.

HOLOVSKÝ, J. et al. Effect of the thin-film limit on the measurable optical properties of graphene. Scientific Reports. 2015, 5 ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/srep15684. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/srep15684

NĚMEC, M. et al. Analysis of intermetallic particles in Mg-12wt.%Zn binary alloy using Transmission electron microscopy. Materials Characterization. 2015, 2015(106), 428-436. ISSN 1044-5803. DOI 10.1016/j.matchar.2015.05.038.

MORALES-MASIS, M. et al. Low-Temperature High-Mobility Amorphous IZO for Silicon Heterojunction Solar Cells. IEEE Journal of Photovoltaics. 2015, 5(5), 1340-1347. ISSN 2156-3381. DOI 10.1109/JPHOTOV.2015.2450993.

Patenty a užitné vzory

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická. Zařízení pro testování řídících transformátorů. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Užitný vzor CZ 27958. 2015-03-17. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10083101&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25PAPE%C5%BD%25&s_naze=&s_anot=

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická. Zařízení pro měření kapacity výkonových vysokonapěťových polovodičových součástek. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Patent CZ 305210. 2015-04-29. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305210.pdf

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická. Zařízení pro testování řídících transformátorů. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Patent CZ 305577. 2015-11-04. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10083099&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25PAPE%C5%BD%25&s_naze=&s_anot=

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická,Praha 6. Univerzální měřicí cela pro izolanty a dielektrika. Původci: V KOBLÍŽEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 27988. 2015-03-17. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10097371&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=Univerz%C3%A1ln%C3%AD%20m%C4%9B%C5%99ic%C3%AD%20cela%20pro%20izolanty%20a%20dielektrika&s_anot=

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická. Zařízení pro soufázové napájení dvojice půlvlnných dipólových zářičů. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Užitný vzor CZ 28844. 2015-11-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10150146&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25PAPE%C5%BD%25&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

HRZINA, P. a T. CETL. Akumulátory pro START/STOP systémy. Energetika. 2015, 65(8-9), 466-469. ISSN 0375-8842.

BENDA, V. Photovoltaics towards terawatts – progress in photovoltaic cells and modules. IET Power Electronics. 2015, 8(12), 2343-2351. ISSN 1755-4535. DOI 10.1049/iet-pel.2015.0102.

BOUDA, V. a A. HELMICHOVÁ. Umělý sval z nanovláken je snem mnoha vědců. Technický týdeník. 2015, 63(09), 17. ISSN 0040-1064.

BOUDA, V. a A. HELMICHOVÁ. Artificial muscles can restore the activity of damaged human hearts. INOVACENTRUM. 2015, 2015(June 2015), 23. ISSN 2336-3371.

PAPEŽ, V., J. HÁJEK a B. KOJECKÝ. Capacitive methodes for testing of power semiconductor devices. Facta Universitatis. 2015, 28(3), 495-505. ISSN 0353-3670. DOI 10.2298/FUEE1503495P.

FINSTERLE, T. et al. PID efekt na fotovoltaických elektrárnách. Energetika. 2015, 65(12), 659-661. ISSN 0375-8842.

MARCINKA, O. et al. Whiskers Growth on Lead-Free Solders Under the Dynamic Stress. Advanced Science, Engineering and Medicine. 2015, 7(7), 296-299. ISSN 2164-6627.

PLAČEK, M. et al. The Growth of Whiskers on Thick Layers of Lead-Free Solders. Advanced Science, Engineering and Medicine. 2015, 7(7), 300-303. ISSN 2164-6627.

Stati ve sbornících konferencí

BUŠEK, D. et al. Determination of BGA solder joint detachment cause - warpage effect. In: 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). Eger, 2015-05-06/2015-05-10. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. s. 306-309. ISBN 978-1-4799-8860-0. DOI 10.1109/ISSE.2015.7248011.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Transformer Short-time Overload Testing. In: 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. 12th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Servi, Niš, 2015-10-14/2015-10-17. Niš: Faculty Electrical Engineering of Niš, 2015. s. 327-330. ISBN 978-1-4673-7516-0. DOI 10.1109/TELSKS.2015.7357799.

ROZTOČIL, J., V. VIGNER a V. PAPEŽ. MEASUREMENT OF TIME BASE CHARACTERISTICS OF HIGH RESOLUTION DIGITIZERS. In: HOLUB, J., ed. XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. XXI IMEKO WORLD CONGRESS, Prague, 2015-08-30/2015-09-04. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015. ISBN 978-80-01-05793-3.

DUŠEK, K. et al. Temperature distribution in solder joints during melting and solidification. In: 2015 9th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE 2015). The 9th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING, Bucharest, 2015-05-07/2015-05-09. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. s. 500-506. ISBN 978-1-4799-7514-3. DOI 10.1109/ATEE.2015.7133853.

MACH, P. Properties of Tunnel Junctions with Alumina Barrier. In: 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). Eger, 2015-05-06/2015-05-10. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. s. 267-271. ISBN 978-1-4799-8860-0. DOI 10.1109/ISSE.2015.7248003.

NĚMEC, M., V. GARTNEROVÁ a M. KLEMENTOVÁ. Influence of severe plastic deformation on orientation relationships of MgZn2 nanoparticles in Mg-12wt.%Zn alloy. In: XXIII Conference on Applied Crystallography Programme and Abstracts. XXIII Conference on Applied Crystallography, Krynica Zdrój, 2015-09-20/2015-09-24. 2015. s. 222.

JANIŠ, R. Some Properties of Heat Pipes with Magnetic Fluid as a Workload. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. PE008-1-PE008-4. ISBN 978-80-01-05728-5.

NĚMEC, M. a V. GARTNEROVÁ. Influence of severe plastic deformation on the intermetallic particles in Mg-12wt.%Zn alloy. In: Electron Crystallography School. Electron Crystallography School 2015, Poreč, 2015-08-28/2015-08-31. 2015. s. 245-246.

MACH, P. a V. KREJZLÍK. Electrical Properties of Electrically Conductive Adhesives Thermally aged under Mechanical Stress. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žĺaby, 2013-09-09/2013-09-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. s. 35. ISBN 978-80-970896-5-8.

KOTLAN, J. et al. High temperature characterisation of thick ceramic dielectric coatings prepared by high feed-rate plasma spray system. In: Book of abstracts of The 11th International Conference of Pacific Rim Ceramic Societies. The 11th International Conference of Pacific Rim Ceramic Societies, Jeju, 2015-08-30/2015-09-04. Seoul: The Korean Ceramic Society, 2015. s. 615.

BAYER, R. et al. Road lighting design by means of genetic algorithm. In: 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Kouty nad Desnou, 2015-05-20/2015-05-22. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 385-390. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4673-6788-2. DOI 10.1109/EPE.2015.7161159. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7161159

FINSTERLE, T., L. ČERNÁ a V. BENDA. Účinnost fotovoltaických modulů v podmínkách ČR. In: 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 2015-05-13/2015-05-15. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 34-37. ISBN 978-80-02-02593-1.

MACH, P., A. DURAJ a K. DUŠEK. Influence fo Combined Ageing on Resistance and Noise of Electrically Conductive Adhesive Joints. In: IMAPS Flash Conference. Brno, 2015-10-15/2015-10-16. Brno: NOVPRESS, 2015. ISBN 978-80-214-5270-1.

MACH, P., M. HORÁK a C. STANCU. Thermal Ageing of Polypropylene Film Capacitors. In: 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). Eger, 2015-05-06/2015-05-10. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. s. 272-276. ISBN 978-1-4799-8860-0. DOI 10.1109/ISSE.2015.7248004.

BENDA, V. Present development in the field of photovoltaic cells and modules. In: Workshop on Photonics: Fundamentals & Applications. Izmir, 2015-08-27/2015-08-28. Izmir: ICTP - Euroasian Centre for Advanced Research, 2015. s. 22.

DUŠEK, K., J. DUŠEK a F. DROBÁŇ. Studium chovaní feromagnetické kapaliny v nuceném oběhu. In: XXXVIII. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY. Staré Splavy, 2015-05-20/2015-05-22. 2015. s. 50. ISBN 978-80-7259-068-1.

BAYER, R. a M. BREJCHA. Luminous Intensity Distribution Curve Effect on Luminaire Placement. In: ŠKODA, J. a S. SUMEC, eds. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Light Světlo 2015, Brno, 2015-09-08/2015-09-10. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2015. s. 267-271. ISBN 978-80-214-5244-2. DOI 10.13164/conf.light.2015.267.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Isolated Solar Power Station. In: OSADCUKS, V.O. a L.M. MALINOVSKA, eds. 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings. Jelgava, 2015-05-20/2015-05-22. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 458-465. ISSN 1691-3043.

HORÁK, M. a P. MACH. Study of Thermal Ageing of Polypropylene Film Capacitors. In: SIITME 2015 Abstracts Proceedings. IEEE 21st International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Brasov, 2015-10-22/2015-10-25. Brasov: The Transilvania University of Brasov, Faculty of Electrical Engineering, 2015. s. 57-60. ISSN 2285-7109. DOI 10.1109/SIITME.2015.7342295.

HRZINA, P. et al. Method of Reducing Losses of PV Power Plants Based on CIGS Technology with Transformerless Inverters. In: EU PVSEC 2015 Proceeding. 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg, 2015-09-14/2015-09-18. Munich: WIP - Renewable Energies, 2015. s. 2384-2386. ISBN 3-936338-39-6. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com

BENDA, V. Photovoltaic Systems - State of the Art and Trend. In: International Renewable Energy Symposium. Windhoek, 2015-10-29/2015-10-30. Windhoek: Namibia Energy Institute, 2015. s. 9.

ČERNÁ, L. et al. A Simple Method of Evaluating Thermograms of Photovoltaic Modules. In: EU PVSEC 2015 Proceeding. 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg, 2015-09-14/2015-09-18. Munich: WIP - Renewable Energies, 2015. s. 2035-2036. ISBN 3-936338-39-6. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com

BENDA, V. Photovoltaic cells and modules towards terawatt era. In: EMN CANCUN MEETING 2015 PROGRAM & ABSTRACT. EMN Cancun Meeting 2015, Cancun, 2015-06-08/2015-06-11. Fayetteville, Arkansas: Open-Access House of Science and Technology, 2015.

PLAČEK, M. et al. The Growth of Whiskers on Thick Layers of Lead-Free Solders. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žĺaby, 2013-09-09/2013-09-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. s. 47. ISBN 978-80-970896-5-8.

BENDA, V. Photovoltaic cells and modules towards terawatt era. In: EMN CANCUN MEETING 2015 PROGRAM & ABSTRACT. EMN Cancun Meeting 2015, Cancun, 2015-06-08/2015-06-11. Fayetteville, Arkansas: Open-Access House of Science and Technology, 2015.

BENDA, V. Fotovoltaické moduly s vysokou účinností. In: Fotovoltaické fórum a Energetická konference - sborník přednášek. Fotovoltaické fórum a Energetická konference - sborník přednášek z duální konference Praha, Praha, 2015-11-24/2015-11-25. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace, 2015. s. 14-17. ISBN 978-80-906281-1-3.

HRZINA, P., J. VYHNÁNEK a P. MAKEŠ. Decentralizovaný systém dobíjení trakční baterie s atypickým napětím pro plavidlo na solární pohon. In: MATUŠKA, T., ed. Sympozium Energeticky efektivní budovy 2015. Buštěhrad, 2015-10-15. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 111-115. 1. vydání. ISBN 978-80-02-02615-0.

CETL, T. a P. HRZINA. Elektromobilita aktuálně v roce 2015. In: 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 2015-05-13/2015-05-15. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 13-17. ISBN 978-80-02-02593-1.

REICHL, T. a P. HRZINA. Drží krok alkalické články s dobou?. In: 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 2015-05-13/2015-05-15. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 118-122. ISBN 978-80-02-02593-1.

CTIBOR, P., J. SEDLÁČEK a Z. PALA. Dielectric properties through-thickness mapping on extremely thick plasma sprayed TiO2. In: Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education - DMSRE 25, Kežmarské Žľaby, 2015-08-31/2015-09-04. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2015. s. 15. ISBN 978-80-89597-28-4.

SEDLÁČEK, J. et al. Spark Plasma Sintering of Dielectric Ceramics ZrSnTiO4. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žĺaby, 2013-09-09/2013-09-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-970896-5-8.

MARCINKA, O. et al. Whiskers growth on lead-free solder under dynamic stress. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žĺaby, 2013-09-09/2013-09-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. s. 38. ISBN 978-80-970896-5-8.

HOLOVSKÝ, J. et al. Subbandgap absorption spectroscopy of solar cell materials. In: ICANS26. International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors, Aachen, 2015-09-13/2015-09-18. Aachen: Institute of Energy and Climate Research Photovoltaics, 2015. s. 232.

NTALIANI, M. et al. Citizen e-Empowerment in Greek and Czech Municipalities. In: E-Democracy – Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms. 6th International Conference on e-Democracy, Athens, 2015-12-10. Berlin: Springer-Verlag, 2015. s. 124-133. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-27163-7. DOI 10.1007/978-3-319-27164-4_9.

DUŠEK, K. et al. Surface finish influence on PCB contamination by flux spattering effect. In: 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). Eger, 2015-05-06/2015-05-10. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. s. 241-244. ISBN 978-1-4799-8860-0. DOI 10.1109/ISSE.2015.7247998.

DUŠEK, K. et al. Comparison of shear strength of soldered SMD resistors for various solder alloys. In: 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). Eger, 2015-05-06/2015-05-10. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. s. 237-240. ISBN 978-1-4799-8860-0. DOI 10.1109/ISSE.2015.7247997.

PATČ, Z., P. MIZERA a P. POLLÁK. Phonetic Segmentation Using KALDI and Reduced Pronunciation Detection in Causal Czech Speech. In: Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, TSD 2015. Text, Speech, and Dialogue. 18th International Conference, Plzen, 2015-09-14/2015-09-17. Heidelberg: Springer, 2015. s. 433-441. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-24032-9. DOI 10.1007/978-3-319-24033-6_49.

BUŠEK, D., I. BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ a T. KODAD. Assembly method and its influence on electrically conductive adhesives and solder pastes joints durability. In: 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2015). Eger, 2015-05-06/2015-05-10. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. s. 310-314. ISBN 978-1-4799-8860-0. DOI 10.1109/ISSE.2015.7248012. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7248012&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel7%2F7229501%2F7247949%2F07248012.pdf%3Farnumber%3D7248012

DUŠEK, K. Vybrané defekty pájených spojů a možný způsob opravy čipů fixovaných lepením. In: Bulletin anotací - Pájení a tepelné procesy, čištění DPS, novinky v mikroelektronice, vady pájeného spoje. SMT info 10/15, Brno, 2015-10-20/2015-10-21. Brno: SMT Info, 2015. s. 4-8. SMT info. ISSN 1211-6947.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Non-linearity Diagnostics of Nominally Linear Components. In: 2015 12th International Conference on Telecommutications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. 12th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Servi, Niš, 2015-10-14/2015-10-17. Niš: Faculty Electrical Engineering of Niš, 2015. s. 323-326. ISBN 978-1-4673-7516-0. DOI 10.1109/TELSKS.2015.7357798.

Dizertace

PODZEMSKÝ, J. Degradace spojů pájených pájkami bez olova. Praha: Datum obhajoby 2015-05-26. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie. Vedoucí práce V. PAPEŽ a J. URBÁNEK.

Výzkumné zprávy

KUBA, J. a I. KUDLÁČEK. Znalecký posudek na elektrické rozváděče daných typů instalovaných na střeše Obchodního centra Černý most v Praze 9. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015.

PAVELKA, J. a J. KUBA. Znalecký posudek na posouzení vhodnosti umístění střídače SINVERT ve venkovním prostředí FVE Břasy. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015.

KUDLÁČEK, I., D. BUŠEK a L. ČERNÁ. Kapitola 25. Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí. [Výzkumná zpráva] 2015.

KUDLÁČEK, I., Z. KONEČNÁ a D. BUŠEK. Vliv klimatických faktorů na vlastnosti krimpovaných spojů odporových drátů s měděnou licnou. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. K13313/KES01/2015.

HRZINA, P., T. REICHL a L. ČERNÁ. Analýza příčin selhání baterií. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. B2015-072-Z.

URBÁNEK, J. Souhrn dílčích předávaných podkladů. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie, 2015. Zpráva č. 13113/2015/2.

SEDLÁČEK, J. a R. SEDLÁČEK. Měření dielektrických parametrů vzorků BOPET TENOLAN IA 30. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie, 2015. Zpráva č. 2015/13113/3.

BUHR, K. a J. KUBA. Znalecký posudek v právní věci žalobce Siemens s.r.o. proti žalovanému Power-Energo s.r.o.. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015.

ČERNÁ, L. et al. EKONOMICKÁ BILANCE VÝROBY A LIKVIDACE FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ INSTALOVANÝCH V ČR. [Výzkumná zpráva] 2015.

BOUDA, V. Výroční monitorovací zpráva 2015 o řešení projektu InovaSEED Biologicky inspirovaný umělý sval 541/1301U109. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. Zpráva č. 541/1301U109.

PAPEŽ, V. Souhrnná výzkumná zpráva. [Výzkumná zpráva] 2015.

DUŠEK, K. Thermomechanical tests of soldered pins. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie, 2015.

Stránka vytvořena 09.12.2022 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.