Skupina předmětů - 2018_BBIOPV - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | D | E | K | L | M | N | R | T | Ú | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty
Min. kreditů: 14   Max. kreditů: 85   Min. předmětů: 3 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
2241068 Biomechanika pro bakaláře 2P+2C CS Z,ZK     3     12124
B3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L   6 Svoboda T.   13133
B3B33LAR Laboratoře robotiky 0P+4L CS KZ L   4 Krsek P.   13133
B3B33ROB Robotika 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13133
BAB34BSP Biomedicínské sensory prakticky 2P+2L CS KZ Z   4 Bouřa A.   13134
BAB34MNS Mikro a nanosystémy pro biomedicínu 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Husák M.   13134
B4B36ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK L   6 Pěchouček M.   13136
B4B01NUM Numerické metody 2P+2C CS Z,ZK Z 4 6 Navara M.   13101
B2B34MIK Mikrokontroléry 2P+2C CS Z,ZK Z 4 4 Janíček V.   13134
B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C+4D CS Z,ZK L 4 6 Řimnáč M.   13136
BAB37APO Aplikovaná optika 2P+2L CS Z,ZK L 4 4 Páta P.   13137
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů 0P+4L CS KZ L 4 4 Petrucha V.   13138
B4B38NVS Návrh vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 4 6 Fischer J., Petrucha V.   13138
B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 5 5 Demlová M.   13101
B0B02UAK Úvod do akustiky 2P+2L CS KZ L 5 4 Jiříček O.   13102
B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace 2P+2L CS KZ L 5 4 Hudec P.   13117
B2B31EO2 Elektronické obvody 2 2P+2L CS Z,ZK Z 5 4 Hospodka J.   13131
B4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6 Genyk-Berezovskyj M.   13133


Stránka vytvořena 7.6.2023 17:49:50, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)