Popis předmětu - 2241068

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
2241068 Biomechanika pro bakaláře
Role:PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:12124 Jazyk výuky:CS
Garanti:Daniel M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Daniel M., Horný L. Kreditů:3
Cvičící:Daniel M., Horný L. Semestr:

Anotace:

Biomechanika je věda a sílách a působení sil v lidském organizmu. V rámci přednášek předmětu Biomechanika pro bakaláře posluchači získají znalosti o tom, které jednotlivé sily v těle působí a jakým způsobem je možné vysvětlit funkce kloubů, kostí nebo cév z pohledu mechaniky. Kromě fyziologické funkce těla se jednotlivé přednášky věnují také roli mechanických stimulů vedoucích ke krátkodobému nebo dlouhodobému poškození těla. Samostatnou částí je vysvětlení možností léčby onemocnění pomocí mechanických zásahů, zejména s využitím umělých náhrad tkání a orgánů. Cvičení předmětu jsou věnována praktickému řešení vybraných problémů s využitím znalostí mechaniky a fyziologie.

Osnovy přednášek:

• Úvod do biomechaniky, definice, zaměření, rozdělení, příklady použití • Principy škálování – do Galilea k BMI • Analýza pohybů v biomechanice, video analýza pohybu, nositelná elektronika • Energie, stabilita, těžiště, chůze a běh • Biomechanika dolní končetiny – principy funkce, zatížení kloubů, onemocnění • Biomechanika horní končetiny – principy funkce, stabilita kloubů, rozsah pohybů • Anatomie oběhové soustavy • Fyziologie oběhové soustavy • Onemocnění a stárnutí oběhové soustavy • Biomechanika léčebných postupů v oběhové soustavě • Elektromechanická interakce v krevním oběhu • Bio materiály a implantáty • 3D tisk v medicíně

Osnovy cvičení:

Literatura:

• Daniel, M. - Mareš, T. Biomechanics of Biomembranes, Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 71 p. ISBN 978-80-01 • Konvičková, S. - Valenta, J. - Mareš, T. Biomechanika svalstva člověka, Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 131 s. • Hoskins, Peter R; Lawford, Patricia V; Doyle, Barry J. Cardiovascular Biomechanics, 2017. • Ohn D. Currey. Bones: Structure and Mechanics, 2013 • Oomens, C. W. J; Brekelmans, Marcel; Loerakker, Sandra; et al..Biomechanics: concepts and computation. Cambridge texts in biomedical engineering, Second edition, 2018.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV


Stránka vytvořena 29.5.2024 12:50:51, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)