Popis předmětu - B3B33LAR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B33LAR Laboratoře robotiky
Role:PV Rozsah výuky:0P+4L
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Krsek P. Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:Koníček D., Krsek P., Petrík V., Wagner L. Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b3b33lar/start

Anotace:

Tento laboratorní předmět seznamuje studenty s praktickou robotikou formou samostatného řešení konkrétní úlohy. Studenti pracují v laboratořích ve 3 až 4 členných skupinách. Každá skupina studentů řeší během semestru společně jednu praktickou úlohu z oblasti robotiky. Úlohy jsou navrženy tak, aby se studenti seznámili s robotikou (manipulátory i mobilními roboty) a zároveň využili znalosti získané v základních předmětech (např. matematika, fyzika, elektronika, vývoj software). V daném semestru je zadáno vždy několik úloh různého zaměření z nichž si studenti mohou vybrat. Úlohy se mezi semestry mění. Nedílnou součástí řešení úlohy je také spolupráce a komunikace v týmu.

Cíle studia:

Cílem je naučit studenty na jednoduché úloze postup vývoje technického řešení v robotice. Studenti se seznámí s vývojem od zadání přes specifikaci, návrh řešení, realizaci a testování až po obhajobou řešení. Cílem je také procvičit schopnost připravit odpovídající dokumentaci a prezentovat výsledky. Důležitým cílem předmětu je také naučit studenty základním zásadám práce v týmu, rozdělení zodpovědnosti, rolí a komunikaci.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1.-2.  Úvod, bezpečnost práce, výběr a zadání úloh
3.-12.  Samostatné řešení úlohy, konzultace. V 7. týdnu kontrolní den.
13. Prezentace výsledků a obhajoba práce - udělení zápočtů

Literatura:

Vyučující doporučí studentům studijní materiály na základě tématu řešené úlohy (témata se mění). Obvykle se jedná o odborný článek, který je základem pro řešení dané úlohy, a další odborné publikace, které jsou studentům k dispozici v rámci knihovny ČVUT či na katedře.

Požadavky:

Základní znalosti programování, matematiky (lineární algebra, analýza) a fyziky v rozsahu předmětů akreditovaného programu KYR bakalář v odpovídajícím semestru. Schopnost samostatného studia odborných textů.

Klíčová slova:

Robotika, Mobilní robotika, Elektronika, Programování robotů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru PV 4
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 4


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)