Popis předmětu - BAB37APO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAB37APO Aplikovaná optika
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Páta P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bednář J., Krauz L., Páta P. Kreditů:4
Cvičící:Bednář J., Krauz L., Páta P. Semestr:L

Webová stránka:

moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB37APO

Anotace:

Předmět se zabývá základy teorie a aplikace geometrické a vlnové optiky. Základní popis optického záření. Zdroje a detektory optického záření. Základy radiometrie a fotometrie. Základy zobrazovací optiky. Parametry a návrh optických prvků a soustav. Vady optického zobrazení (aberace). Základy vlnové optiky. Interference, difrakce a polarizace světla. Optické přístroje a jejich parametry. Optické přístroje a metody pro biologii a medicínu.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s principy a metodami aplikované optiky. Zvláštním zřetel bude kladen na oblast geometrické, vlnové a fourierovské optiky.

Osnovy přednášek:

1. Historický úvod a souvislosti
2. Optické záření a jeho vlastnosti
3. Zdroje a detektory optického záření
4. Základy radiometrie, fotometrie a kolorimetrie
5. Základní principy geometrické optiky (včetně maticového popisu)
6. Zobrazování pomocí optických prvků a soustav
7. Základní výpočty optických soustav, Zemax Optics Studio
8. Parametry optických prvků a soustav (včetně rozlišovací schopnosti)
9. Vady optického zobrazení (aberace)
10. Základy vlnové optiky
11. Polarizace světla - principy, aplikace
12. Interference a difrakce světla - principy, aplikace
13. Optické přístroje a jejich parametry, lidské oko
14. Optické přístroje a metody pro biologii a medicínu

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s předmětem, podmínky zápočtu, bezpečnost.
2. Radiometrie – početní cvičení
3. Měření
4. Měření
5. Geometrická optika, index lomu – početní cvičení
6. Měření
7. Měření
8. Náhradní vyučování - Rozvrh za pátek 1.5.2020
9. Interference, Polarizace – početní cvičení
10. Práce na projektech - Interferometr, Spektroskop, ...
11. Práce na projektech - Interferometr, Spektroskop, ...
12. Práce na projektech - Interferometr, Spektroskop, ...
13. Náhradní cvičení / příprava prezentací
14. Prezentace projektů, Zápočet

Literatura:

[1] A.Mikš: Aplikovaná optika. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.
[2] E. Hecht: Optics, Pearson-Addison Wesley 2002.
[3] M.Vrbová a kol.: Lasery a moderní optika. Prometheus, 1994.
[4] J.Fujimoto, D.Farkas: Biomedical Optical Imaging. Oxford University Press, 2009.

Požadavky:

Předpokládá se znalost základního kurzu fyziky, matematické analýzy.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 4


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)