Popis předmětu - B4B36ZUI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B36ZUI Základy umělé inteligence
Role:PZ, PO, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Pěchouček M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bošanský B., Lisý V., Pěchouček M. Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4b36zui/start

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody reprezentace a řešení problémů a dvouhráčových her, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do umělé inteligence, řešení problémů pomocí prohledávání stavového prostoru
2. Algoritmy neinformované prohledávání stavového prostoru
3. Informované algoritmy prohledávání stavového prostoru - algoritmus A*.
4. Pokročilé a netradiční metody prohledávání stavového prostoru.
5. Řešení problémů pomocí algoritmů založených na splňování omezujících podmínek (CSP)
6. Herní stromy a algoritmy pro řešení dvouhráčových her.
7. Reprezentace plánovacích problémů
8. Logika a reprezentace znalostí.
9. Reprezentace znalostí ve FOL, dokazovací nástroje.
10. Úvod do reprezentace nepřesné znalosti
11. Markovské modely nepřesného uvažování.
12. Markovské rozhodovací procesy.
13. Úvod do evolučních technik a genetických algoritmů

Osnovy cvičení:

Literatura:

Artificial Intelligence: A Modern Approach, Stuart Jonathan Russell, Peter Norvig, Prentice Hall, 2010

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy PO 4
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru PO 4
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd PZ 4
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika PO 4
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika PZ 4


Stránka vytvořena 25.3.2023 17:50:11, semestry: Z,L/2022-3, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)