Popis předmětu - B4B36ZUI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B36ZUI Základy umělé inteligence
Role:PV, PZ, PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Pěchouček M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bošanský B., Lisý V. Kreditů:6
Cvičící:Bošanský B., Kubíček O., Lisý V., Tomášek P. Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/zui/start

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy symbolické umělé inteligence. V předmětu budou vysvětleny algoritmy informovaného a neinformovaného prohledávání stavového prostoru, netradiční metody reprezentace a řešení problémů a dvouhráčových her, reprezentace znalostí pomocí formální logiky, metody automatického uvažování a úvod do markovského rozhodování. Tento předmět je také součástí meziuniverzitního programu prg.ai Minor. Ten spojuje to nejlepší z výuky AI v Praze s cílem poskytnout studujícím hlubší a širší vhled do oboru umělé inteligence. Více informací je k dispozici na webu https://prg.ai/minor.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do umělé inteligence, řešení problémů pomocí prohledávání stavového prostoru
2. Algoritmy neinformované prohledávání stavového prostoru
3. Informované algoritmy prohledávání stavového prostoru - algoritmus A*.
4. Pokročilé a netradiční metody prohledávání stavového prostoru.
5. Řešení problémů pomocí algoritmů založených na splňování omezujících podmínek (CSP)
6. Herní stromy a algoritmy pro řešení dvouhráčových her.
7. Reprezentace plánovacích problémů
8. Logika a reprezentace znalostí.
9. Reprezentace znalostí ve FOL, dokazovací nástroje.
10. Úvod do reprezentace nepřesné znalosti
11. Markovské modely nepřesného uvažování.
12. Markovské rozhodovací procesy.
13. Úvod do evolučních technik a genetických algoritmů

Osnovy cvičení:

Literatura:

Artificial Intelligence: A Modern Approach, Stuart Jonathan Russell, Peter Norvig, Prentice Hall, 2010

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd PZ 4
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika PZ 4
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika PO 4
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy PO 4
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru PO 4
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru PV


Stránka vytvořena 13.6.2024 17:51:20, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)