Popis předmětu - A5M34ELE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M34ELE Elektronika
Role:PV Rozsah výuky:3P+1L
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Laposa A. Zakončení:KZ
Přednášející:Laposa A. Kreditů:4
Cvičící:Laposa A. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=2938

Anotace:

Předmět poskytuje studentům úvodní poznatky o současných základních pasivních a aktivních elektronických součástkách. Struktura, fyzikální a obvodové vlastnosti součástek jsou vysvětlovány do podrobnosti přiměřené zaměření studijního programu. Dále se probírá se chování součástek při práci s malými i velkými signály analogovými, číslicovými a optickými. Ukazuje metodiku práce návrhu základních aplikačních obvodů s elektronickými součástkami. V laboratořích se pak provádějí měření nejdůležitějších aplikací moderních polovodičových součástek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M34ELE

Osnovy přednášek:

1. Historie elektroniky. Pasivní prvky a součástky.
2. Přechod PN, typy přechodů; charakteristiky, užití.
3. Aplikace diod: hlavní způsoby užití; spínače, tvarovače, usměrňovače.
4. Bipolární tranzistor: struktura, princip činnosti. Nastavení a stabilizaci klidového pracovního bodu.
5. Bipolární tranzistor: základní obvody, zesilovače.
6. Unipolární tranzistory JFET a MOSFET: princip činnosti, VA charakteristiky, obvodové vlastnosti.
7. JFET a MOSFET: základní zapojení, zesilovače.
8. Výkonové aplikace bipolárních tranzistorů a FETů: pracovní režimy zesilovačů, bipolární a unipolární spínač.
9. Vícevrstvé spínací součástky: tyristor, GTO tyristor, triak. Struktury, princip činnosti, typické aplikace.
10. Úvod do teorie a aplikace operačních zesilovačů. Ideální a reálný OZ. Záporná a kladná zpětná vazba. Základní aplikace.
11. Úvod do číslicových součástek: elektronická realizace Booleovských výrazů, úplný logický soubor. Bipolární a unipolární číslicové součástky.
12. Elektronické paměťové struktury: klopné obvody, posuvné registry, paměťové součástky. Nábojově vázané struktury (CCD).
13. Optoelektronické součástky, rozdělení, principy funkce; aplikace.
14. Opakování látky, rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Pasivní prvky a součástky.
2. Principy obvodových simulací.
3. Vlastnosti polovodičových diod.
4. Aplikace diod: hlavní způsoby užití; spínače, tvarovače, usměrňovače.
5. Bipolární tranzistor: zesilovač.
6. Bipolární tranzistor: spínač.
7. Zesilovače s unipolárními tranzistory JFET a MOSFET.
8. Výkonové aplikace MOSFETů.
9. Vícevrstvé spínací součástky - aplikace tyristoru.
10. Obvody s operačními zesilovači - záporná zpětná vazba.
11. Operační zesilovač - kladná zpětná vazba, komparátor.
12. Základní číslicové prvky a mikroprocesory.
13. Optoelektronické součástky.
14. Opakování látky, rezerva.

Literatura:

1. Vobecký, J.; Záhlava, V.: Elektronika - součástky a obvody. Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-9062-9
2. Foit, J.; Vobecký, J.; Záhlava, V.: Elektronika - cvičení, druhé vydání. ČVUT Praha, ISBN 80-01-02204- 8

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB_2020 Před zařazením do oboru PV 2
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 2


Stránka vytvořena 23.4.2024 17:50:37, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)