Popis předmětu - A5M38SBD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M38SBD Sběr a přenos dat
Role:PV Rozsah výuky:2P+1L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Mlejnek P., Novák J. Zakončení:KZ
Přednášející:Mlejnek P. Kreditů:4
Cvičící:Mlejnek P. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M38SBD

Anotace:

Kategorizace SPD. Metalické, optické a bezdrátové přenosové médium. Centralizované a distribuované SPD systémy. Model ISO/OSI. Propojování distribuovaných systémů. Základní prostředky SPD. Počítačové sítě v SPD systémech budov. Bezdrátové SPD systémy. Distribuované systémy řízení budov. Distribuované systémy sběru dat z měřičů médií. Systémy pro řízení osvětlení. Modemy (PSTN, GSM, PLC, rádiové).

Osnovy přednášek:

1. Kategorizace SPD (sběr a přenos dat) systémů, senzory a převodníky.
2. Metalické, optické a bezdrátové přenosové médium.
3. Centralizované a distribuované SPD systémy, inteligentní senzor.
4. Model ISO/OSI, sdílení kapacity kanálu.
5. Propojování distribuovaných systémů, modely Server-Klient, Producent-Konzument.
6. Základní prostředky SPD - analogová rozhraní, rozhraní EIA-232, EIA422, EIA-423, EIA-485.
7. Počítačové sítě v SPD systémech budov, specifické protokoly.
8. Bezdrátové SPD systémy - WiFi, ZigBee, RFID.
9. Distribuované systémy řízení budov - KNX/EIB.
10. Distribuované systémy řízení budov - BACnet.
11. Distribuované systémy sběru dat z měřičů médií - M-Bus.
12. Systémy pro řízení osvětlení - DALI.
13. Modemy (PSTN, GSM, PLC, rádiové), využití v SPD systémech.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Kocourek, P., Novák, J.: Přenos informace, skriptum ČVUT FEL, 2006
[2] Merz, H., Hansemann, T., Hübner, Ch.: Automatizované systémy budov, Grada 2009

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB_2020 Před zařazením do oboru PV 2


Stránka vytvořena 9.12.2023 12:51:04, semestry: Z,L/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)