Popis předmětu - A5M16FIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M16FIP Finance podniku
Role:PV Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Starý O., Vašíček J. Zakončení:KZ
Přednášející:Starý O., Vašíček J. Kreditů:4
Cvičící:Kučerková B., Starý O., Vašíček J. Semestr:L

Webová stránka:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/finance-podniku

Anotace:

Úvod do financí, současná hodnota, cena příležitosti. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení. Dlouhodobé financování. Hodnota akcií a obligací. Metody hodnocení efektivnosti investic. IRR, NPV. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí. Model CAPM, základy teorie portfolia. Citlivostní analýza a analýza rizika. Finanční riziko. Krátkodobé finanční plánování a rozhodnutí. Dividendová politika.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M16FIP

Osnovy přednášek:

1. Úvod do financí, současná hodnota, cena příležitosti.
2. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.
3. Dlouhodobé financování. Hodnota akcií a obligací.
4. Metody hodnocení efektivnosti investic. IRR, NPV.
5. Problematika hodnocení projektů.
6. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.
7. Rozhodování s pravidlem NPV.
8. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.
9. Projekt není černá skříňka.
10. Model CAPM, základy teorie portfolia.
11. Analýza citlivosti a analýza rizika. Finanční riziko.
12. Krátkodobé finanční plánování a rozhodnutí.
13. Ostatní finanční otázky.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod do tabulkového procesoru se zaměřením na finance.2.Finanční matematika.
2. Úvěry. Způsoby úročení.
Odepisování. Daňový štít. Zadání semestrální práce.
3. Výpočty NPV a IRR. Vzájemné se vylučující varianty.
Zahrnutí vlivu daní a financování do výpočtu NPV.
4. Doba porovnání. Složitější případy hodnocení.Výpočty hodnoty obligací a akcií. Model s konstantním
růstem.
5. Očekávaný výnos a směrodatná odchylka portfolia.
Bezrizikový výnos.
6. Tržní portfolio. Přímka cenných papírů. Portfolio s maximálním výnosem.
7. Čtení finančních zpráv.Test. Odevzdání semestrální práce.
Vyhodnocení semestrální práce. Zápočet.

Literatura:

Materiály k předmětu jsou na https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/finance-podniku

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/finance-podniku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 4
MPIB_2020 Před zařazením do oboru PV 4


Stránka vytvořena 27.5.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)