Průchod: Specializace Management energetiky a elektrotechniky - doporučený průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Management energetiky a elektrotechniky 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Management energetiky a elektrotechniky

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Management energetiky a elektrotechniky 2018
Doporučený průchod: Specializace Management energetiky a elektrotechniky - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Mach P.   13113
P B1M14SSE Strojní struktury elektráren 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.   13114
P B1M15IAP Inženýrské aplikace 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kyncl J.   13115
P B1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Müller Z.   13115
PZ B1M16FIU Finanční účetnictví 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Vašíček J.   13116
P   Humanitní předměty         5      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 2P+2C CS Z,ZK L 5 Králík T., Starý O.   13116
PZ B1M16EVE Ekonomika výroby energie 2P+2S CS Z,ZK L 5 Beneš M.   13116
PZ B1M16FIM1 Finanční management 2P+2S CS Z,ZK L 5 Starý O.   13116
PZ B1M16MAR Marketing 2P+2S CS Z,ZK L 5 Pešek O.   13116
PZ B1M16OVY Operační výzkum 2P+2C CS Z,ZK L 5 Knápek J.   13116
PV   Povinně volitelné předměty specializace         5      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 5 Černohous J., Jandera J., Starý O., Vašíček J.   13000
PZ B1M16EKL Ekologie a ekonomika 3P+1S CS Z,ZK Z 5 Knápek J.   13116
PZ B1M16MES Management energetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Starý O.   13116
PZ B1M16MNR Manažerské rozhodování 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Knápek J.   13116
PV   Povinně volitelné předměty specializace         10      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
PZ B1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace 2P+2S CS Z,ZK L 4 Lízal L.   13116


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)