Popis předmětu - B1M16FIM1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M16FIM1 Finanční management
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Starý O. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bemš J., Starý O. Kreditů:5
Cvičící:Bemš J., Králík T., Starý O. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Student je v rámci předmětu seznámen se základy financí, současnou hodnotou a alternativním nákladem kapitálu, čistou současnou hodnotou, současnou hodnotou obligací a akcií, čistou současnou hodnotou a investičním rozhodnutím, výnosem a alternativním nákladem kapitálu, výnosem a riziko, reálnými opcemi a opcemi na cenné papíry, hodnocením opcí a s jejich použitím, s tvorbou zabezpečené pozice, krátkodobým financováním a s řízením hotovosti.

Osnovy přednášek:

1. Finanční matematika a kritéria, pastičky IRR, doba porovnání - odvození RCF
2. Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy
3. Výnos, riziko, teorie portfolia
4. CAPM včetně odvození
5. Výpočty koeficientu beta (zadlužená, nezadlužená, informace z trhu)
6. Stanovení hodnoty firmy, akcie, obligace
7. Opce, opční techniky
8. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.
9. Reálné opce. Opce načasování a jištění.
10. Durace, volalita.
11. Hedging, futures.
12. Termínové kontrakty a swap.
13. Riziko - rozšíření, VaR
14. Shrnutí, rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Spreadsheets revision focused on financial management.
2. Financial calculus.
3. Loans. Kinds of interests.
4. Depreciation. Tax shield. Homework assignment.
5. NPV and IRR calculations. Mutual eliminate investments.
6. Taxes, finance and NPV.
7. Inflation influence. Case study.
8. Bonds and stock price. Model with constant growth.
9. Expected return and standard deviation of portfolio. Risk free return.
10. Market portfolio. Securities line. Portfolio with maximal return.
11. Reading of financial news.
12. Quiz. Homework deadline.
13. Homework discussion.
14. Put and call options.

Literatura:

Brealey R., Myers S., Allen F.: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin; 11 edition (January 15, 2013) Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík: Matematika v ekonomii a ekonomice, Grada 2015 Scholleová H.: Hodnota flexibility (Reálné opce), Beck, 2007 Arnold T.: A Pragmatic Guide to Real Options, Palgrave Macmillan, 2014

Požadavky:

Předmět vyžaduje základní znalostí podnikových financí, které lze načerpat v bakalářských předmětech: Základy podnikání a účetnictví a Základy finančního managementu.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky PZ 2


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)