Popis předmětu - B1M16EKE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Králík T., Starý O. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Králík T., Starý O., Vašíček J. Kreditů:5
Cvičící:Janota L., Králík T., Kubín A., Vašíček J. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s ekonomickými aspekty fungování elektroenergetiky. Probírají se otázky hospodaření energetických firem a náklady, vznikající v procesu výroby, přenosu a distribuce elektřiny. Student je seznámen s principy tržních mechanismů, se strukturou a tvorbou regulovaných i neregulovaných cen pro zákazníky. Součástí výuky jsou ekonomické souvislosti obnovitelných zdrojů.

Osnovy přednášek:

1. Uspořádání elektroenergetiky ČR, energetická legislativa a trh s elektřinou.
2. Výnosy, náklady, zisk a jeho rozdělení.
3. Finanční výkazy - výsledovka, výkaz peněžních toků, ukazatelé hospodaření firmy.
4. Kritéria ekonomického hodnocení energetických investic.
5. Marginální náklady, náklady výroby elektřiny.
6. Náklady přenosu a distribuce elektřiny, podpůrné a systémové služby.
7. Úspory energie a ekonomika vytápění.
8. Regulace v energetice, metody regulace cen.
9. Ceny a tarify v elektroenergetice, tarifní systémy.
10. Obchodování s elektřinou, postavení výrobce a zákazníka.
11. Ekologie a energetika, význam a úloha OZE.
12. Teplárenství, struktura odvětví, náklady a ceny.
13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR v mezinárodních souvislostech.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Formy podnikání v energetice, organizační uspořádání energetiky ČR.
2. Zdroje a dopravní systémy v energetice.
3. Struktura nákladů v energetice.
4. Zadání semestrálního projektu, výběr týmů. Zisk a cash flow, formy a zdroje financování energetických podniků.
5. Výpočtové metody ekonomického hodnocení energetických investic.
6. Příklady hodnocení ekonomické efektivnosti.
7. Náklady výroby různých typů výroben elektřiny, distribuce.
8. Konzultace semestrální práce.
9. Náklady na energii v domácnosti, ekonomika úspor energie. Konzultace semestrální práce.
10. Ekonomika obnovitelných zdrojů elektřiny, výpočet minimální ceny, dotace a podpory.
11. Konzultace semestrální práce.
12. Test.
13. Odevzdání a prezentace semestrální práce
14. Zápočet

Literatura:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7 Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011 Projected Costs of Generating Electricity, IEA, 2010, ISBN 978-92-64-08430-8, dostupné na www.iea.org/publications/freepublications Beggs, C., Energy: Management, Supply and Conservation, Taylor & Francis, 2012 Doležal J., Šťastný J., Špetlík J., Bouček S., Brettschneider Z.: Jaderné a klasické elektrárny. Praha, ČVUT, 2011, ISBN 9788001049365

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony P 2
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 2
MPEEM3_2018 Technologické systémy P 2
MPEEM2_2018 Elektroenergetika P 2


Stránka vytvořena 18.6.2024 05:50:46, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)