Skupina předmětů - BSITMPV - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | F | M | P | S | T | V | Z | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty
Min. kreditů: 20   Max. kreditů: 78   Min. předmětů: 4 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B16FIP Finance a podnikání 2P+2S+2D   Z,ZK L 4 5 Starý O., Vašíček J.   13116
B0B39PGR Programování grafiky 2P+2C+8D   Z,ZK L 4 6 Felkel P.   13139
B6B36SPS Správa počítačových sítí 2P+2C+3D   Z,ZK L 4 5 Kubr J.   13139
B0B39KAJ Vývoj klientských aplikací v Javascriptu 2P+2C   Z,ZK L 4 5 Žára O.   13139
B6B16ISP Procesní řízení 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 5 Náplava P.   13116
B6B16ZMI Získávání marketingových informací 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 5 Pešek O.   13116
B6B32DSV Distribuované systémy a výpočty 2P + 2L + 4D   Z,ZK Z 5 5 Kencl L.   13132
B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie 2P + 2C + 4D   Z,ZK Z 5 5 Boháč L.   13132
B6B32SOS Síťové operační systémy 2P + 2L + 2D   Z,ZK Z 5 5 Troller P.   13132
B0B39MM1 Multimedia 1 2P+2L+8D CS Z,ZK Z 5 6 Berka R., Rund F.   13139
B6B39TDM 3D modelování 0P+4C+6D   KZ Z 5 5 Sedláček D.   13139
B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 2P+2S+2D   Z,ZK Z 6 5 Knápek J.   13116
B6B32TKS Telekomunikační sítě 2P + 2L + 2D   Z,ZK L 6 5 Hrad J.   13132
B6B37MM2 Multimedia 2 2P+2L+6D CS Z,ZK L 6 5 Klíma M.   13137
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2P+2C   Z,ZK L 6 6 Malý I.   13139


Stránka vytvořena 29.5.2023 09:51:04, semestry: L/2022-3, Z/2024-5, Z/2023-4, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)