Popis předmětu - B6B32TKS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B32TKS Telekomunikační sítě
Role:V, PV Rozsah výuky:2P + 2L + 2D
Katedra:13132 Jazyk výuky:
Garanti:Hrad J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hrad J., Pravda I. Kreditů:5
Cvičící:Hrad J., Jareš P., Pravda I. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Anotace:

Předmět se zabývá telekomunikačními sítěmi z různých hledisek, od fyzikálních základů přes strukturu až po aplikace. Seznamuje se základními pojmy a principy v oblasti sdělování, službami poskytovanými telekomunikačními sítěmi, hodnocením kvality služeb, s pojmy provozního inženýrství a dimenzování prvků sítí. Využití těchto principů a metod je doloženo na konkrétních sdělovacích sítích - ISDN, přenosu dat, pevných i mobilních.

Cíle studia:

Student si osvojí základní znalosti týkající se sítí elektronických komunikací, od základních principů až po služby a aplikace.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy. Regulace a standardizace v oblasti telekomunikací.
2. Sdělovací řetězec: zdroj - přenosový a spojovací prostředek - spotřebič. Pojem síť.
3. Popis zdroje, přenosového a spojovacího prostředku, jejich typy a vlastnosti.
4. Způsoby přenosu informace a jejího zabezpečení.
5. Model propojení otevřených systémů OSI.
6. Metody vícenásobného využití přenosových prostředků. Modulace.
7. Přenosová prostředí a jejich využití. Přenosové systémy.
8. Spojovací systémy - základní charakteristiky. Signalizace.
9. Principy a vlastnosti mobilních telekomunikačních sítí. Přenos dat v hostitelských sítích.
10. Sítě ISDN úzkopásmové a širokopásmové. Inteligentní sítě.
11. Služby v telekomunikačních sítích a jejich klasifikace.
12. Provozní zatížení, obsluhové systémy a modely provozního zatížení, základní parametry.
13. Hodnocení kvality služeb QoS a výkonnosti sítí NP.
14. Mobilní telekomunikační sítě.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Požadavky k zápočtu, bezpečnost práce v laboratoři.
2. Útlum a zisk, relativní a absolutní úrovně. Příklady výpočtů a užití v praxi.
3. Zabezpečení přenosu dat. Příklady vytváření a zpracování kódu.
4. Úvod do cyklu laboratorních úloh.
5. Zpracování hovorového signálu.
6. Účastnické přípojky v telefonní síti.
7. Účastnické přípojky v síti ISDN.
8. Bezdrátové sítě.
9. Provoz a aplikace v IP sítích.
10. Provozní zatížení.
11. Optické komunikace.
12. Zápočtový test.
13. Náhradní měření.
14. Zápočet.

Literatura:

1. VODRÁŽKA J., PRAVDA I.: Principy telekomunikačních systémů, skriptum - vydavatelství ČVUT, Praha 2005. ISBN 80-01-03366-X.
2. JANSEN H., RÖTTER H. a kol.: Informační a telekomunikační technika, nakladatelství Europa Sobotáles, Praha 2004. ISBN 80-86706-08-7.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru PV 6
BKSIT Před zařazením do oboru PV 6
BPSIT Před zařazením do oboru V 6


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)