Popis předmětu - B6B39PDA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací
Role:PV, V Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:Malý I. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Malý I. Kreditů:6
Cvičící:Malý I. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B39PDA

Anotace:

Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací . Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení. Důraz je kladen na maximální využití informací o prostředí, ve kterém je mobilní aplikace používána. Předmět není zaměřen na seznámení studentů základní programovací techniky pro vývoj mobilních aplikací - tuto dovednost student buď má, nebo si ji osvojí samostudiem.

Cíle studia:

Studium předmětu dá studentům schopnost navrhovat a implementovat aplikace pro mobilní prostředí.

Osnovy přednášek:

Návrh obecně - pravidla návrhu UI (guidelines), interakce člověka s počítačem Využití obrazovky - malá obrazovka, orientace, flexibilní uživatelská rozhraní, seskupování informace Využití obrazovky - prezentace informace v seznamech - balení informace - scrolovací mechanizmy Návrh obecně - prototypování v mobilním prostředí Testování použitelnosti v mobilním prostředí Vývoj - Mobilní web a hybridní mobilní aplikace Vývoj - iOS Vývoj - Android I Využití kontextu a sensorů Návrh obecně - vstupní zařízení, vstupní metody, minimalizace vstupu textu, přístupnost Vývoj - Android II Nostelná elektronika a mobilní internet věcí Výzkum v oblasti interakce v mobilním prostředí: novinky z konferencí CHI a MobileHCI

Osnovy cvičení:

Návrh aplikace I - analýza Návrh aplikace II - návrh Návrhové vzory a vhodné postupy Tvorba prototypů a jejich testování Samostatná práce 1. části semestrální práce - návrh aplikace Android - základy iOS Android - Práce s daty Android - Kamera, senzory a akcelerometry Android - Lokalizační služby, Bluetooth Android - Notifikace, REST API Samostatná práce 2. části semestrální práce - funkční prototyp

Literatura:

1. Perea P., Giner P., UX Design for Mobile, Packt Publishing, 2017
2. Jones M.,Marsden G. Mobile Interaction Design, Wiley, 2006
3. Weiss S. Handheld usability, Wiley, 2002
4. Cooper A., Reimann R., Vronin D. About Faces - The Essentials of Interaction Design, Wiley, 2007

Požadavky:

Znalost vyšších programovacích jazyků (např. Java, C++, C#). Detaily o předmětu viz https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B39PDA

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru V 6
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PV 4
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí PV 4
BPSIT Před zařazením do oboru PV 6
BKSIT Před zařazením do oboru PV 6
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PV 4
BPSIT3_2021 Business informatics PV 4
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PV 4
BPSIT1_2021 Enterprise systémy PV 4


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)