Skupina předmětů - BSITMP23 - Povinné předměty programu 2. a 3.ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | I | K | M | N | O | P | Ř | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu 2. a 3.ročník
Min. kreditů: 64   Max. kreditů: 64   Min. předmětů: 13 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B01MAA Matematická analýza 2P+2S+2D   Z,ZK Z 3 5 Žukovec N.   13101
B6B16ZPD Základy podnikání 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 3 5 Dobiáš M.   13116
B6B32PSI Počítačové sítě 2P + 2C + 3D   Z,ZK Z 3 5 Boháč L.   13132
B6B36EAR Enterprise architektury 2P+2C+2D   KZ Z 3 5 Křemen P.   13136
B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2P+2C+4D CS Z,ZK Z 3 6 Kadleček D.   13136
B6B36PJC Programování v C/C++ 2P+2C+2D CS KZ Z 3 4 Richta K.   13136
B6B01PST Pravděpodobnost a statistika 2P+2S+1D   Z,ZK L 4 4 Helisová K.   13101
B6B16INS Informační systémy 2P+2S+3D CS KZ L 4 4 Náplava P.   13116
B6B36DSA Datové struktury a algoritmy 2P+3C+3D   Z,ZK L 4 6 Richta K.   13136
B6B36NSS Návrh softwarových systémů 2P+2C+2D   Z,ZK L 4 5 Šebek J.   13136
B6B36RSP Řízení softwarových projektů 3P+2C+3D   Z,ZK L 4 6 Bureš M.   13136
B6B16PIT Právo pro IT 3P+1S+1D   Z,ZK Z 5 4 Briaský M., Dobiáš M.   13116
B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 2P + 2L + 2D   Z,ZK Z 5 5 Vaněk T.   13132


Stránka vytvořena 3.3.2024 17:52:11, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)