Popis předmětu - B3M38ASE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38ASE Automobilové senzory a sítě
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Novák J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Novák J., Platil A. Kreditů:6
Cvičící:Dressler M., Janošek M., Novotný D., Platil A., Sobotka J. Semestr:L

Anotace:

Předmět poskytuje studentům hlubší vhled do funkčních principů pokročilých senzorových systémů v automobilech, metod zpracování signálu v nich a a způsobu jejich využití v subsystémech vozu. Dále se podrobně věnuje vozidlovým distribuovaným systémům pro řízení v reálném čase a metodám jejich testování. Teoretická výuka je doplněna praktickou laboratorní výukou s reálnými prvky (řídicí jednotky, senzory) moderních vozidel.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkčními principy a způsobem využití pokročilých senzorových systémů v automobilech a naučit je praktické implementaci s tím spojených algoritmů zpracování signálu ze senzorů. Dalším cílem je podrobně vysvětlit funkční principy vozidlových distribuovaných systémů pro řízení v reálném čase a metody jejich návrhu (plánování, rozvrhování). Dalším z cílů je poskytnou přehled metod testování vozidlových distribuovaných systémů, především na úrovni integračního testování.

Obsah:

Předmět je věnován výkladu principů komplexních vozidlových senzorů (radar, lidar ...), metodám zpracování signálu v nich a způsobům využití pokročilých senzorových systémů v automobilech. Dále se věnuje technologiím vozidlových distribuovaných systémů (CAN, LIN, FlexRay, Ethernet), jejich plánování a implementaci pro aplikace řízení v reálném čase. V závěru se věnuje metodám testování vozidlových distribuovaných systémů na úrovni jednotlivých řídicích jednotek (ECU) i systémové integrace (metody HIL a SIL).

Osnovy přednášek:

1. Distribuované řídicí systémy vozidel, požadavky, struktura, funkce.
2. Senzory autonomních vozidel – přehled, radar
3. Senzory autonomních vozidel - lidar, ultrazvukové senzory, kamery
4. Speciální senzory (senzor deště …)
5. Vozidlové sítě (CAN FD)
6. Vozidlové sítě (LIN, FlexRay)
7. Plánování a rozvrhování komunikace
8. Automotive Ethernet, Audio Video bridging
9. Time Sensitive Networks, AUTOSAR
10. Návrh a testování vozidlových elektronických systémů
11. Model-driven design, Model-based testing.
12. HIL, SIL, metody prioritizace testů
13. Komunikace vozidla s okolím (V2X)
14. Bezpečnostní aspekty komunikačních technologií

Osnovy cvičení:

Laboratorní cvičení budou zaměřena na praktické osvojení si teoretických znalostí. Budou vyžadovat domácí přípravu formou samostudia následné zpracování protokolu hodnotícího naměřené či jinak získané výsledky, jejich shodu s teoretickými předpoklady a zdůvodňujícího případné rozdíly. V rámci laboratorních cvičení budou studenti využívat mikroprocesorové kity s integrovanými senzory a vozidlovými komunikačními rozhraními, řídicí jednotky a senzory vozidel a budou mít možnost práce s reálnými HIL systémy používanými pro integrační testování.

Literatura:

[1] Ripka, P., Tipek, A.: Modern Sensors Handbook, ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8
[2] Navet, N., Simonot-Lion, F.: Automotive Embedded Systems Handbook, CRC Press 2017, ISBN 0849380278

Požadavky:

Klíčová slova:

radar, lidar, CAN, LIN, Automotive Ethernet

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 2


Stránka vytvořena 29.3.2023 05:50:29, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)