Popis předmětu - B3M35KOA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M35KOA Kombinatorické algoritmy
Role:PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hanzálek Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hanzálek Z. Kreditů:6
Cvičící:Hanzálek Z. Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problémy a algoritmy kombinatorické optimalizace (často se nazývá diskrétní optimalizace, významně se překrývá s pojmem operační výzkum). V návaznosti na předměty z oblasti lineární algebry, algoritmizace, diskrétní matematiky a základů optimalizace jsou ukázány techniky založené na grafech, celočíselném lineárním programování, heuristikách, aproximačních algoritmech a metodách prohledávání prostoru řešení. Předmět je zaměřen na aplikace optimalizace ve skladech, pozemní a letecké dopravě, logistice, plánování lidských zdrojů, rozvrhování výrobních linek, směrování zpráv, rozvrhování v paralelních počítačích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M35KO

Osnovy přednášek:

1. Uvedení základních pojmů z kombinatorických algoritmů, příklady aplikací.
2. Složitost kombinatorických problémů.
3. Celočíselné lineární programování - algoritmy.
4. Formulace problémů pomocí celočíselného lineárního programování.
5. Nejkratší cesty.
6. Formulace problémů pomocí nejkratších cest.
7. Toky a řezy v sítích - formulace problémů a algoritmy.
8. Párování v bipartitních grafech.
9. Problém batohu, pseudo-polynomiální a aproximační algoritmy.
10. Úloha obchodního cestujícího.
11. Rozvrhování na jednom procesoru.
12. Paralelní procesory.
13. Programování s omezujícími podmínkami.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s předmětem a pravidly.
2. Seznámení s experimentálním prostředím a knihovnou pro optimalizaci
3. Celočíselné lineární programování
4. Samostatná úloha I - zadání a kategorizace
5. Úloha obchodního cestujícího
6. Samostatná úloha II - rešerše literatury a prezentace řešení
7. Aplikace toků a řezů v sítích
8. Samostatná úloha III - konzultace
9. Test III
10. Rozvrhování
11. Pokročilé metody pro řešení problémů kombinatorické optimalizace
12. Samostatná úloha IV - vyhodnocení a písemná zpráva
13. Zápočet
14. Rezerva

Literatura:

B. H. Korte and J. Vygen, Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.
Springer, sixth ed., 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56039-6
J. Blazevicz, Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Springer,
second ed., 2001.
J. Demel, Grafy a jejich aplikace. Academia, second ed., 2015.
https://kix.fsv.cvut.cz/~demel/grafy/gr.pdf

Požadavky:

Optimalizace, Diskrétní matematika, Logika a grafy

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 2


Stránka vytvořena 1.12.2023 07:50:53, semestry: Z,L/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)