Popis předmětu - B3M38VIN1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38VIN1 Virtuální instrumentace
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Platil A. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Platil A., Roztočil J. Kreditů:6
Cvičící:Roztočil J. Semestr:L

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou moderních měřicích přístrojů, virtuálních přístrojů (VI) a systémů pro sběr a zpracování dat (DAQ). Seznamuje s principy řešení přístrojů a systémů pro měření v laboratorním a průmyslovém prostředí, vybranými měřicími metodami a standardy pro programování VI a DAQ systémů.

Obsah:

Předmět se zabývá problematikou moderních měřicích přístrojů, virtuálních přístrojů (VI) a systémů pro sběr a zpracování dat (DAQ). Seznamuje s principy řešení přístrojů a systémů pro měření v laboratorním a průmyslovém prostředí, vybranými měřicími metodami a standardy pro programování VI a DAQ systémů.

Osnovy přednášek:

1. Koncept virtuálních přístrojů. Architektury měřicích přístrojů a systémů pro sběr a zpracování dat.
2. Multifunkční měřicí moduly a digitizéry. Vstupní obvody měřicích přístrojů. Rušení a jeho potlačování.
3. Standardy pro programování systémů sběru dat (IEEE-488.2, SCPI, VPnP, VISA, IVI, PXI, LXI, AXIe).
4. Modulární systémy. Sériová rozhraní. Přístrojové ovladače.
5. Vývojové systémy pro programování virtuálních přístrojů (C/C++, LabVIEW, VEE, Matlab/Simulink). Virtuální přístroje pracující pod RTOS (RTX, LV/LW Real Time).
6. Začlenění VI do počítačové sítě. API pro komunikační protokoly v OS Unix resp. Windows.
7. Vybrané druhy HW. Měření výkonu a spotřeby elektrické energie. Elektronické zátěže, analyzátory výkonu.
8. Generátory analogových, digitálních a speciálních signálů.
9. Digitální osciloskopy a digitizéry. Spektrální a vektorové analyzátory.
10. Synchronní detektory. Vektorvoltmetry, měřiče impedance.
11. Etalonáž elektrických veličin. Etalonáž času.
12. Testování A/D převodníků. Zpracování digitalizovaných signálů v časové a frekvenční oblasti.
13. Synchronizace v rozsáhlých a distribuovaných systémech. Protokoly NTP a PTP.
14. Přenos času pomocí systémů GNSS a prostřednictvím optických vláken.

Osnovy cvičení:

Laboratorní cvičení se v první části věnují vývojovým SW prostředkům a standardům, v druhé části je řešena samostatná úloha na vybrané téma z oblasti programování DAQ systémů. Součástí laboratorních cvičení je samostatný projekt, zakončený prezentací a krátkou zprávou. Podmínkou zápočtu je úspěšná obhajoba tohoto projektu.

Literatura:

Povinné:
R. B. Northop, Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC Press 2014. ISBN 978-1466596771

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 2


Stránka vytvořena 27.2.2024 14:51:56, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)