Skupiny předmětů s rolí PZ - Povinné předměty zaměření

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí PZ - Povinné předměty zaměření

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Compulsory subjects of the specialization 15 15 3
Compulsory subjects of the specialization 15 15 3
Compulsory subjects of the specialization 15 15 3
Compulsory subjects of the specialization 44 44 9
Compulsory subjects of the specialization 30 30 6
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 44 44 9
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 15 15 3
Povinné předměty profilující specializace 44 44 9
Povinné předměty specializace 30 30 5
Povinné předměty specializace 30 30 5
Povinné předměty specializace 29 29 5
Povinné předměty specializace 30 30 6
Povinné předměty specializace 36 36 7
Povinné předměty specializace 30 30 6
Povinné předměty specializace 30 30 6
Povinně předměty specializace 30 30 5


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)