Skupina předmětů - 2018_MEEMPPS1 - Povinné předměty profilující specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty profilující specializace
Min. kreditů: 15   Max. kreditů: 15   Min. předmětů: 3 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK Z 1 5     13114
B1M14DEP Digitální řízení elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Zděnek J.   13114
B1M14EPT1 Elektrické pohony a trakce 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Lettl J.   13114

Specializace Elektrické pohony


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)